Miljøverndepartementet

Skogbrukets påvirkning på naturmangfold og andre miljøverdier

Nyhet   •   feb 23, 2011 09:57 CET

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet har holdt et seminar om skogbrukets effekter på naturmangfold og andre miljøverdier i skog. Formålet var å belyse kunnskapsgrunnlaget om skogbrukets påvirkning på naturmangfold.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok sammen med landbruks- og matministeren Lars Peder Brekk på seminaret som belyste status i kunnskap, utvikling og utfordringer i skogbruk og miljø. Statsrådene ga honnør for forbedringene næringen har gjennomført for å ta miljøhensyn, både gjennom samarbeidet i Levende Skog og ved hjelp av de offentlige virkemidlene.

Forskningsinstansene presenterte informasjon og kunnskap om hvordan skogbruk påvirker naturmangfoldet i skogen. Næringsorganisasjoner og naturvernsrepresentanter ga sine synspunkter på tilstand og utvikling i norske skog og skogbruket.

Dagens kunnskapsgrunnlag, eksempelvis geografisk fordeling av truede arter som har en stor del av sin forekomst i Norge, viser at det er behov for helhetstenkning når det gjelder fremtidig skogplanting på nye arealer, økt intensitet i skogbruket og ivaretakelse av naturmangfold og andre viktige miljøverdier.

Solheim trakk i sin oppsummering blant annet fram at skogbruket har gjort viktige framskritt på miljøområdet, og understreket at det er nødvendig å utvikle miljøhensynene i næringen ytterligere. Et viktig ansvar for Miljøverndepartementet er å øke vernet av den aller eldste skogen, som er levested for et stort antall truede arter. Videre pekte han på at alle interessegrupper må jobbe sammen og ha god kontakt, for å få et godt resultat.