Landbruks- og matdepartementet

Skogens biologiske mangfold i risikosonen

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:13 CEST

Rask avskoging, utarming av skogens ressurser og en reduksjon av områder med urskog truer det biologiske mangfoldet. FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat – har kartlagt tilstanden i verdens skoger.

Samtidig er det en positiv utvikling i mange land i forbindelse med at det etableres bevaringsområder for å opprettholde det biologiske mangfoldet i skogen. Det er noen av konklusjonene fra den mest omfattende kartleggingen av tilstanden for verdens skoger som FAO har gjennomført. Resultatene er publisert i rapporten Global Forest Resources Assessment 2010 (FRA 2010).

Artsrike og varierte økosystemer
Mer enn en tredjedel av verdens skoger klassifiseres som urskog uten synlige tegn på menneskeskapt påvirkning. Spesielt i de tropiske regnskogene finnes noen av verdens mest artsrike og varierte økosystemer. Urskogene utgjør 36 prosent (eller 1,4 milliarder hektar) av verdens skogsareal, men arealet har minket med mer enn 40 millioner hektar – en takt på 0,4 prosent pr år – i løpet av de siste ti årene. Det største tapet finner sted i Sør-Amerika, fulgt av Afrika og Asia.

Forsidefoto: Løvskog. Foto: Jan K. Gussiaas.