Landbruks- og matdepartementet

Skogøkosystemer og temperaturfølsomhet

Nyhet   •   sep 29, 2010 11:07 CEST

Skogøkosystemer binder karbon fra atmosfæren via fotosyntesen, og frigjør karbon gjennom respirasjon. Nye beregninger viser hvor mye temperaturen påvirker denne balansen.

Ved hjelp av ny metodikk har forskere funnet en enkel relasjon mellom respirasjon fra økosystemer og temperatur, og vet nå at CO2-utslipp ved respirasjon er mindre følsom for temperatur enn tidligere antatt.

Drivhus klima for skogen
Det er i ferd med å bli et klima for skogen omtrent som i et drivhus, med økt nedbør, økt temperatur, økt CO2, og gjødsling med nitrogenholdig vann. Dette påvirker skogens utbredelse og vekst. Hele økosystemets bæreevne påvirkes og sammensetning av ulike plante- og dyrearter endres. Iskjerneprøver fra Antarktis som representerer de siste 500 000 år, viser at konsentrasjonen av karbondioksyd (CO2) i atmosfæren aldri før har vært så høy som nå. Klimaet kan bli varmere, våtere og villere.


Skogøkosystemer binder karbon fra atmosfæren via fotosyntesen, og frigjør karbon gjennom respirasjon. Foto: LMD

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet.