Kunnskapsdepartementet

Skoleeierprisen til Stavanger kommune

Nyhet   •   jan 19, 2010 09:25 CET

Stavanger kommune vant Skoleeierprisen 2009. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisen under Skoletinget 18. januar. Sørum kommune kom på andreplass.

Juryen sier om vinneren blant annet at Stavanger arbeider målrettet med fokus på elevenes læring og danning. Det er åpenhet om skolens arbeid og alle resultater blir drøftet med elever, foresatte og ansatte. Kommunen har stor grad av delegasjon; skolenes driftsstyrer drøfter resultatene for den enkelte skole og fatter vedtak om oppfølgings- og utviklingstiltak. Juryen har særlig merket seg det gode samarbeidet med foresatte og at skoleeier har tydelige prioriteringer og kan dokumentere resultater over tid.


Sørum kommune på andreplass
Juryen bemerker at politikerne i Sørum viser stort engasjement for skolen. Planleggingen skjer i en helhetlig prosess der mål og ressurser ses i sammenheng. Kommunen arbeider aktivt med overgangen mellom skole og barnehage, og mellom grunnskole og videregående skole, og de har et systematisk forebyggende tverretatlig arbeid. Dette er en skoleeier som også er langt framme med digitalt utviklingsarbeid og med satsing på skolebibliotek og matematikk.

Om Skoleeierprisen
Skoleeierprisen ble opprettet av KS og daværende Utdannings- og forskningsdepartementet og første gang utdelt i 2003. Formålet med prisen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å drive et aktivt systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i sitt skoletilbud.

Kriteriene for prisen har vært utformet noe forskjellig fra år til år, men hovedtemaene har hele tiden vært pedagogisk utvikling, fysisk og psykososialt miljø, oppfølging og evaluering, rekruttering og utvikling av ansatte og ledere.