Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skred- og vassdragsdagene 2010 Flom og skred – er vi beredt?

Nyhet   •   jan 18, 2010 09:29 CET

NVE inviterer til Skred- og vassdragsdagene 2010

I Norge vil klimaendringene gi temperaturøkning og hyppigere intens nedbør, som vil før til flere skred og flere intense lokale regnflommer. I Norge ser vi at det er økende forventninger til hva myndighetene skal gjøre for å trygge folks hverdag. Er vi beredt til å møte disse utfordringene og klarer vi å innfri folks forventninger?

Meld deg på Skred- og vassdragsdagene 2010 i Larvik 19. – 20. april.

Påmeldingsskjema for skred- og vassdragsdagene.

For sjuende år på rad har NVE gleden av å invitere til Skred- og vassdragsdagene. Her kan du få ny kunnskap og knytte kontakter med personer og institusjoner som påvirker utviklingen av den nasjonale skred- og vassdragsforvaltningen. I år arrangeres seminaret i samarbeid med Larvik kommune.

Aktuelle tema

  • Hvor langt går myndighetenes ansvar for å trygge folks hverdag? (paneldebatt)
  • Erfaringer fra kriser: kvikkleire, flom, skred
  • Flom i tettsteder
  • Vanndirektivet og vassdragsmiljø

 

Relatert informasjon

Les mer om flom og skred