ODIN Forvaltning

Slik sparer du best til pensjon etter alder

Nyhet   •   jan 18, 2017 06:00 CET

Mange tror de er garantert 60-70 prosent av lønnen i pensjon. Staten er nemlig ikke noen garantist for at du skal leve livet du ønsker som pensjonist.

Ifølge vår spare- og investeringsøkonom, Victoria Terjesen, må du belage deg på å fylle på med egen sparing eller jobbe lenger.

- Vi får mindre i pensjon fra staten fordi vi blant annet lever lenger, og pensjonen må da fordeles ut over fler år, sier hun.

En tilværelse som pensjonist vil koste penger(H3)

I en undersøkelse gjort av Respons Analyse for Sparebank 1 Gruppen, svarte 65 % at de regner med å bruke mest penger på reiser som pensjonist.

- Det er ikke i ukedagene pengene flyr, men i feriene og helgene. En kan jo lure på hva det hele vil koste når man plutselig har fri 365 dager i året, understreker Victoria.

Du bør dermed belage deg på å måtte spe på pensjonen med egen sparing, uavhengig av alder.

Bilde: Victoria Terjesen, spare- og investeringsøkonom i ODIN Forvaltning.


Pensjonssparing for deg i 20-årene(H2)

Tjueårene er perfekt for å starte og spare til pensjon. Da slipper du nemlig unna med mindre sparebeløp, da rentes-rente effekten gjør mesteparten av arbeidet for deg.

Begynn tidlig og det er ikke mye som skal til.

- Hvis du sparer kr 1.000,- månedlig i et globalt aksjefond fra du er 20 år til du fyller 67 år, så ender du opp med omtrent kr 5,2 millioner ekstra til pensjon. Du har da spart kr 564.000,- fra egen lomme, mens resten er gevinst, sier Victoria.

Du må ikke på død og liv kjøpe bolig(H3)

Er du ung, er det ikke nødvendigvis fornuftig å kjøpe egen bolig.

- Mange er i en situasjon der livet ennå ikke er hugget i stein, både når det kommer til hvor man skal bo, og hvem man skal bo med. Kostnaden ved å bytte bolig er stor, og du trenger høy prisvekst for å gå i pluss. Få unge tenker på at det er mulig å tape penger på bolig, særlig i de store byene. Unge mennesker er spesielt utsatt, sier Victoria.

En undersøkelse gjort av Eiendomsverdi for Sparebank 1 SMN viste nylig at av de som kjøpte bolig i Oslo i 2013 og solgte videre i 2014, så solgte 45 % med tap.

Kombiner sparing til pensjon og bolig(H3)

- Tenk på hva du ønsker ut av livet før du hiver deg på boligkarusellen. Skal du først kjøpe bolig, så bør du vite hvor du kommer til å befinne deg de neste 5-10 årene, sier Victoria.

Fyll opp BSU`en – det er god butikk, men glem ikke langsiktig sparing i aksjefond. Da får du flere muligheter senere i livet.

Det trenger altså ikke være enten eller, men – ja, takk, begge deler.

Diagram: Hva du må spare i måneden for å ende opp med kr 5,2 millioner i eget «pensjonsfond» gitt 7,5 % årlig avkastning i aksjefond.


Når du er 30-49 år begynner du å få dårlig tid(H2)

Det dummeste du gjør er å tro du har god tid til å spare til pensjon.

- Vent til du er 30 år, og du må ut med rundt dobbelt så mye i måneden for å ende opp med samme beløp som en tjueåring. Vent til du er 40 år, og du kan doble sparebeløpet en gang til, sier Victoria.

Det kan derfor bli dyrt å utsette sparingen.

Hvordan du øker pensjonen uten å spare en krone ekstra(H3)

Valg av risikoprofil – du vet, fordelingen mellom aksjer og renter, har mye å si for hvor mye det blir ut av pengene arbeidsgiver sparer til pensjon for deg.

- En 30-åring tjener kr 500.000,- og arbeidsgiver setter av 5 % til pensjon årlig frem til pensjonsalder Da kan hun ende opp med kr 1,46 millioner* mer i pensjon ved å endre andelen aksjer fra 50 % til 100 %, sier Victoria.

Det er godt betalt for noen minutters arbeid, understreker hun.

Diagram: Slik øker pensjonen din ved å øke risikoprofilen og dermed andelen aksjer til 100 %.


* Forutsetter at arbeidsgiver betaler 5 % årlig av bruttolønn på kr 500.000,- innskuddspensjon over 37 år. Justert for årlig lønnsvekst og inflasjon på 2,5 %. Avkastning for kombinasjonsfond med 50 % aksjer og 50 % renter og 100 % aksjer er henholdsvis 5 % og 7,5 %.

Panikksparing til pensjon i 50-årene(H2)

Har du enda ikke tenkt på pensjon, så er det på tide å komme i gang.

- Det er 50-åringene som er mest bekymret. De burde jo ha startet å spare til pensjon for lenge siden, sier Victoria.

Gi pensjonen en pangstart med et engangsbeløp(H3)

Starter du ikke å spare til pensjon sent, så må du i gang med store sparebeløp.

På den lyse siden, så har du kanskje penger på bankkonto. Tall fra SSB viser i hvert fall at 55-64-åringene i snitt har kr 376.000,- på bok.

«Kick-start» sparingen med et engangsbeløp.(b)

La oss si du har kr 500.000 på konto. Putt pengene i et globalt aksjefond som 50-åring, og du må spare kr 7.900,- månedlig for å få omtrent kr 5 millioner ekstra som pensjonist. Skal du spare tilsvarende må du sette av minst kr 12.200,- månedlig til pensjon, kan Victoria fortelle.

Mange vegrer seg for å investere større beløp i aksjefond på en gang. Frykten er å treffe en topp og se pensjonspengene falle i verdi.

- Løsningen er å fase inn pengene over for eksempel et år. Mindre beløp kan du bare måke inn. Det aller viktigste er tiden du er i markedet, ikke timingen, sier Victoria.

Diagram: Å spare kr 12.200,- i måneden eller 7.900,- med kr 500,000,- i engangsbeløp gitt 7,5 % årlig avkastning.