Geodata AS

Smart bruk av barnetråkk i Giske kommune

Nyhet   •   feb 29, 2016 23:00 CET

I planprosesser og rullering av kommuneplanens areadel har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Barnetråkk (www.barnetråkk.no) en innarbeidet metode som gir barn og unge tilpassede verktøy for å registrere og beskrive hvor og når de benytter ulike steder i kommunen.

«Problemet er at dataene blir liggende i barnetråkk-løsningen. Det blir skrevet rapporter med tall, tabeller og statiske kart, som er lite tilgjengelig for planleggere og publikum» sier Robert Sørlie i Giske kommune.

Robert jobbet en god del med disse barnetråkdataene i 2015, da Giske hadde som mål å bruke disse aktivt i arbeidet med arealdelen i ny kommuneplan. Han så verdien og potensialer i å løfte rådataene fra enkle punkt og linjer til verdifulle temakart for bruk i planlegging og beslutningsstøtte. For å gjøre informasjonen mer tilgjengelig, både for saksbehandlere, planleggere og publikum, valgte han å hente ut alle registreringene fra barnetråkk-undersøkelsen og lage generaliserte flatekart basert på enkle analyser og spørringer i ArcGIS.

  • Flatekartene gjenspeiler de viktigste trekkene og oppsummerer barnetråkkregistreringene på en måte som er leselig.
  • Resultatet får mer statistisk tyngde da grunnlaget for en flate er basert på et minimum av like registreringer enn enkeltpunktregistreringer.
  • Hver flate er gitt en unik ID som det refereres til i rapporten. Dermed er det vesentlig enklere å orientere seg og se kart og rapport i sammenheng.
  • Resultatet løftes fra en statisk skriftlig rapport i kommunens sakssystem til levende kartlag i kommunens GIS-systemer, til enhver tid lett tilgjengelig for planleggere og saksbehandlere.
  • Resultatet kan publiseres enkelt til publikum gjennom ArcGIS Online.

Eksempel på bearbeidet barnetråkk-kart delt i ArcGIS Online finner du på denne linken her

Under Esri norsk brukerkonferanse 2016 holdt Robert Sørlie foredraget «Frå tråkk til plankart» hvor tematikken ble belyst og erfaringene delt. Gikk du glipp av presentasjonen finner du foredraget her.

Ønsker du å kjøre de samme analysene på deres barnetråkkdata, ta gjerne direkte kontakt med Robert Sørlie (http://www.mapopp.no). Modellene (toolbox) kan deles fritt med samtykke fra Giske kommune.

Ønsker du å benytte ArcGIS Online også til registrering av barnetråkk har Geodata i samarbeid med Kartverket delt den offisielle datamodellen her.