Samferdselsdepartementet

Smidig overgang til digitalt bakkenett

Nyhet   •   jan 25, 2010 21:38 CET

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk 20. januar 2010 overlevert Norges televisjons (NTV) sluttrapport om utbyggingen av det digitale bakkenettet i Norge. Rapporten viser at overgangen forløp uten store problemer.

Utbyggingen har kostet om lag 1,5 milliarder kroner. Overgangen fra analogt til digitalt bakkenett har involvert 500 000 husstander, den har vært den mest omfattende i Europa og gjennomført på kortest tid i europeisk sammenheng hittil.

Sluttrapporten fra NTV dokumenterer at de mange kravene fra myndighetene til utbygging og overgang til digitalt bakkenett har blitt oppfylt. Rapporten viser hvordan overgangen gikk til og hvilken innsats som ligger bak. Det går fram at utbyggingen ble gjennomført innenfor tidsplanen, og at nettets dekning er blitt bedre enn de opprinnelig angitte kravene. Antennebrukere som flere steder hadde kort tid på å ta i bruk det nye nettet, tok utfordringen nærmest på strak arm og gikk til innkjøp av nødvendig utstyr for å kunne se på fjernsyn.

Rapporten ”Historien om det digitale bakkenettet” kan lastes ned fra NTVs nettsider (pdf)
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottar rapporten fra administrerende direktør Svein R. Aarvik i NTV.