Forsvarsdepartementet Norge

Snakket med Afghanistan-klare soldater

Nyhet   •   des 15, 2009 09:34 CET

- Det vil bli endringer i den internasjonale innsatsen i Afghanistan, og noen av dem vil begynne mens dere er ute, sa statssekretær Espen Barth Eide da han møtte soldater og offiserer som gjør seg klare til avreise.

Statssekretær Espen Barth Eide fikk omvisning av påtroppende nasjonal kontingentsjef, oberst Gjermund Eide. Foto: Morten Hopperstad, Forsvaret.

Den nasjonale kontingentstaben og Nasjonalt støtteelement har nå de siste opptreningsdagene før de reiser til Afghanistan i januar. Statssekretæren besøkte øvelsen fredag.
- Vi har allerede vridd innsatsen mot mer trening, opplæring og partnering, og denne utviklingen vil fortsette. Andre land vil gjøre det samme. Det vil bli sterkere fokus på å beskytte sivilbefolkningen. Hovedpoenget er å bygge opp, ikke skyte ned, sier han.

Norge har nylig bestemt seg for å øke støtten til afghanske hær og politi ytterligere.

Skal bygge sterkere stat
Barth Eide la ikke skjul på at operasjonen i Afghanistan er vanskelig.
- Ikke alle piler peker oppover, men denne typen operasjoner har gått bra før, for eksempel på Balkan og i Afrika. Men vi ser at det nesten alltid blir dyrere og mer krevende enn vi hadde trodd. Jeg tror vi kommer til å lykkes, hvis vi med å lykkes mener at landet blir stabilt nok og bærekraftig på egen hånd, sier han.

Statssekretæren minnet om at det strategiske målet ikke er å bekjempe Taliban eller andre opprørsgrupper. Målet er at man skal bygge en stat som er sterk nok til at slike grupper er marginalisert og minst mulig relevante.
- Befolkningen må få en opplevelse av sikkerhet, utvikling og medbestemmelse. Et militært bidrag er absolutt nødvendig, men det er ikke løsningen alene. Afghanerne må bli i stand til å styre sin egen stat. Vi kan ikke lage fred for dem – det må de skape selv. Målet er nådd når vi ikke lenger trengs, sier han.

Statssekretæren forsikret om at personellet har sterk støtte når de reiser ut.

Viktig operasjon
Espen Barth Eide forsikret om at soldatene har både Regjeringen og et samlet storting bak seg når de reiser ut. Afghanistan-bidraget er den største multinasjonale operasjonen i verden nå, og er den høyest prioriterte også i Norge. Det militære bidraget koster rundt en milliard, og den sivile bistanden er på rundt 750 millioner kroner.
- Denne operasjonen er viktig for Norge, Nato, FN og hele det internasjonale samfunnet, understreket han.

Øvelse MeS
Under øvelse MeS trente den nasjonale kontingentstaben og nasjonalt støtteelement på hendelser, oppgaver og rutiner de vil kunne møte i Afghanistan. De vil i etterkant få en vurdering av nivået sitt, og om de bør setet inn tiltak før de reiser ut.

Øvelsen avsluttes mandag 14. desember.