Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Søk om midler til familie- og likestillingspolitiske tiltak i 2011

Nyhet   •   okt 14, 2010 09:01 CEST

Fristen for frivillige organisasjoner til å søke om aktivitetetstilskudd for neste år er 31 oktober 2010. Dette gjelder for tidsavgrensete tiltak/prosjekter som er egnet til å skape oppmerksomhet, kunnskap, debatt og holdningsendringer når det gjelder familie- og likestillingspolitiske spørsmål.

Finn ut mer på Bufetat sin nettside