NHH-Symposiet

Søk Studentrådet 2013! Frist 16. oktober

Nyhet   •   okt 04, 2012 11:38 CEST

Studentrådet

Som påtroppende generasjon i arbeidslivet er dine meninger av stor verdi for beslutningstakere i norsk politikk og næringsliv. Som studenter er vårt friere forhold til de etablerte oppfatninger et viktig bidrag til konferansen. Nettopp derfor søker NHH-Symposiet nå studenter til å bidra i et internasjonalt studentråd for konferansen 13. - 14.mars 2013 i Bergen, NHH.

 

Som bidragsyter i Studentrådet vil du sammen med 5 andre studenter jobbe med problemstillinger knyttet til temabolken “War for talent” og holde et innlegg under konferansen.

 

Dagens ledere erkjenner at humankapital er blitt den viktigste ressursen for å holde seg konkurransedyktig i en tid med store økonomiske omveltninger. Kampen om de beste hodene er blitt global og dette representerer nye utfordringer for det norske arbeidslivet. Som et medlem av NHH-Symposiets studentråd kan du hjelpe oss til å synliggjøre mulighetene og løsningene for norske beslutningstakere. Hvordan skal man hevde seg som arbeidsgiver og nasjon når det gjelder å tiltrekke seg de beste hodene? Hvorfor sliter Norge med å tiltrekke seg de beste; både hjemme og når norske bedrifter etablerer seg i utlandet? Som norske studenter i utlandet har dere en unik innsikt i denne problemstillingen, og kan bidra til å sette søkelyset på denne utfordringen. Dette er sjansen til å gi studentene en stemme i en arena hvor dagens beslutningstakere faktisk lytter. Vil du være med å forme din egen fremtid?

Hvem er du?

Vi søker 6 samfunnsengasjerte studenter som studerer ved en skole eller et universitet i utlandet, eller ved Norges Handelshøyskole. Studieretning spiller ingen rolle. Bakgrunnen for sammensetningen av er at NHH-Symposiet et råd med ulik internasjonal erfaring. Som bidragsyter i Studentrådet skal du nemlig samle en gruppe studenter ved ditt respektive studiested til å diskutere problemstillingene vi ønsker å adressere på konferansen.

Din rolle

Du vil møte til to samlinger i Norge:

 

2.- 4. januar 2013: Kickoff i Oslo. Du vil bli introdusert for NHH-Symposiet, opplegget frem til konferansen og problemstillingene vi ønsker dere skal jobbe med mot konferansen.
 

Januar og februar: Du etablerer din egen diskusjonsgruppe av lokale studenter og diskuterer problemstillingene du er blitt introdusert for i Oslo.
 

Mars: Andre samling er i forbindelse med konferansen i mars. Omtrent én uke før konferansen begynner blir du fløyet fra ditt respektive studiested til Bergen. Innspillene fra diskusjonsgruppene i hvert enkelt land skal dere i Studentrådet bruke til å sette sammen foredraget til konferansen. I arbeidet med å forberede innlegget vil dere i Studentrådet få veiledning av Ian Johnson, en pionér innen bærekraftig utvikling, med 26 års erfaring fra Verdensbanken og nåværende generalsekretær i Club of Rome.
 

Alt av reise- og diettkostnader dekkes av NHH-Symposiet. Studentrådets konklusjoner vil samles i en skriftlig rapport.

 

Er du studentstemmen?

Skriv en kort søknad der du forteller oss hvorfor akkurat du burde få en plass i NHH-Symposiets Studentråd.

Legg ved CV.

 

Søkere som er aktuelle vil bli kalt inn til intervju via Skype i løpet av oktober.


 

Send søknad til prosjekt@symposiet.no

 

Søknadsfrist 16.oktober