Landbruks- og matdepartementet

Søndagsturen på vei ut

Nyhet   •   nov 18, 2011 10:19 CET

Det er en myte at nordmenn farter rundt i skog og mark i helgene. 37 prosent går sjelden eller aldri helgetur i skog og mark, viser en ny undersøkelse fra Statskog.

Ytterligere 26 prosent begrenser friluftsutfarten til cirka én tur i måneden. Det er pensjonister og kategorien aktive voksne uten barn som er hyppigst ute i naturen, viser undersøkelsen. Nesten halvparten av disse er på tur hver helg eller flere helger i måneden.

Statskog er landets største grunneier og tilrettelegger for friluftsliv på sine områder. Statskog eies av staten gjennom Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Lars Peder Brekk er selv en ivrig turgåer og ser gode grunner til å slå et slag for den klassiske helgeutflukten.

– Jeg har aldri angret på en eneste tur. I en ellers travel hverdag trenger jeg den roen som jeg finner i marka og på fjellet. Det gir meg energi og påfyll. En enkel søndagstur kan være en problemløser, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Det skjer noe mellom mennesker som møtes på en sti eller ved en varde. – Folk møter hverandre med en åpenhet og en fortrolighet. Jeg sier hei til dem jeg møter selv om jeg ikke kjenner dem, sier Brekk.

Delt i Oslo
Oslo-området skiller seg ut. Her sier hele 47 prosent at de sjelden eller aldri går helgetur i skog og mark.

– I Oslo er deler av befolkningen storbrukere av marka, mens store grupper ikke bruker den i hele tatt. Skillet går i stor grad mellom vest og øst, med en økende innvandrerbefolkning som ikke har de samme tradisjonene for tur i naturen, sier daglig leder Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund.

Søndagsturen er i hovedsak et norsk og til dels skandinavisk fenomen, påpeker han. En del steder i verden er det for eksempel forbundet med fare å bevege seg i naturen på grunn av ville dyr.