Landbruks- og matdepartementet

Søndagsturen på vei ut

Nyhet   •   nov 21, 2011 11:56 CET

Det er en myte at nordmenn farter rundt i skog og mark i helgene. 37 prosent går sjelden eller aldri helgetur i skog og mark, viser en ny undersøkelse fra Statskog.

Ytterligere 26 prosent begrenser friluftsutfarten til cirka én tur i måneden. Det er pensjonister og kategorien aktive voksne uten barn som er hyppigst ute i naturen, viser undersøkelsen. Nesten halvparten av disse er på tur hver helg eller flere helger i måneden.

Statskog er landets største grunneier og tilrettelegger for friluftsliv på sine områder. Statskog eies av staten gjennom Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Lars Peder Brekk er selv en ivrig turgåer og ser gode grunner til å slå et slag for den klassiske helgeutflukten.

– Jeg har aldri angret på en eneste tur. I en ellers travel hverdag trenger jeg den roen som jeg finner i marka og på fjellet. Det gir meg energi og påfyll. En enkel søndagstur kan være en problemløser, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Det skjer noe mellom mennesker som møtes på en sti eller ved en varde. – Folk møter hverandre med en åpenhet og en fortrolighet. Jeg sier hei til dem jeg møter selv om jeg ikke kjenner dem, sier Brekk.

      

Det er en myte at nordmenn farter rundt i skog og mark i helgene, viser en ny undersøkelse fra Statskog  (Foto: www.visitnorway.com/Innovasjon Norge)

Delt i Oslo
Oslo-området skiller seg ut. Her sier hele 47 prosent at de sjelden eller aldri går helgetur i skog og mark.

– I Oslo er deler av befolkningen storbrukere av marka, mens store grupper ikke bruker den i hele tatt. Skillet går i stor grad mellom vest og øst, med en økende innvandrerbefolkning som ikke har de samme tradisjonene for tur i naturen, sier daglig leder Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund.

Søndagsturen er i hovedsak et norsk og til dels skandinavisk fenomen, påpeker han. En del steder i verden er det for eksempel forbundet med fare å bevege seg i naturen på grunn av ville dyr.