Miljøverndepartementet

Solheim får overrakt rapport fra Miljøgiftsutvalget

Nyhet   •   nov 05, 2010 09:14 CET

Regjeringen har som mål at utslipp av miljøgifter skal stanses innen 2020. Dette er en ambisiøs målsetting og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor nedsatt et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at målet nås.

Tirsdag 9. november kl. 09.30 overrekker leder av Miljøgiftutvalget professor og forsker Ketil Hylland utredningen.  I utredningen legger utvalget frem forslag til konkrete tiltak som skal bidra til at Norge når målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020. Utvalget har vært bredt sammensatt og bestått av representanter fra forskning, næringsliv, arbeidstakersiden, forbrukersiden, og miljøvernorganisasjoner. I tillegg har representanter med juridisk og økonomisk kompetanse deltatt.

Utslipp av miljøgifter utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, og er blant de største miljøutfordringene vi står ovenfor. I dag er utslippene av miljøgifter fra tradisjonelle kilder som industri redusert, samtidig som utslipp av miljøgifter fra diffuse kilder som produkter har økt. I hverdagen omgis vi av mange produkter som inneholder miljøgifter, for eksempel klær, byggevarer, elektriske produkter, leketøy m.m. Miljøgiftene frigjøres under bruk eller ved avfallshåndtering og kan ha negative konsekvenser for mennesker og miljøet rundt oss, blant annet gjennom maten vi spiser. Miljøgifter tilføres også Norge fra langtransporterte kilder

Pressen er velkommen til å delta.

Sted: Steen og Strøm Magasin 5 etg, Nedre Slottsgate 8

Tid: Tirsdag 9. november kl. 09.30