Miljøverndepartementet

Solheim i skogmøter i Indonesia

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:03 CEST

Miljø- og utvikingsminister Erik Solheim hadde mandag med møter med Indonesiske myndigheter i Jakarta. Formålet med møtene var å bringe samarbeidet om bevaring av skog mellom de to landene videre.

Solheim møtte blant annet Kuntoro Mangkusubroto, minister med ansvar for klima og skog. Her ble statsråden informert om en egen REDD+ Task Force-gruppe, som bare skal arbeide med skogbevaringsspørsmålet.

- Med denne egne innsatsgruppen etablert ser vi nå god framgang på flere områder i det forberedende arbeidet og har god tro på at vi snart skal være i mål, sier Solheim.

Norge og Indonesia er blitt enige om å bruke FNs utviklingsprogram (UNDP) som en foreløpig finansieringsmekanisme for de første pengeoverføringene til den forberedende fasen.

Solheim møtte også guvernører og representanter for åtte sentrale skogprovinser i landet for også å involvere regionale myndigheter i skogsamarbeidet. Solheim understreket her at hver enkelt provins vil ha en viktig rolle å spille i det kommende skogbevaringsarbeidet. Samtlige åtte provinser ga uttrykk for at de ønsket å være en av to pilotprovinser som senere vil bli valgt ut i dette arbeidet.

Disse møtene var en videreføring av intensjonsavtalen de to landene undertegnet under Oslo-møtet om skogbevaring i mai.