Miljøverndepartementet

Solheim slipper ut radiomerket mårhund

Nyhet   •   feb 04, 2010 17:13 CET

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har i dag sluppet ut en radiomerket mårhund på Høylandet i Nord-Trøndelag. Mårhunden er å betrakte som en fremmed art i norsk natur og målet er å hindre innvandring så langt som råd er for å unngå at den etablerer seg.

Mårhunden som nå er sluppet ut (en eldre hann) ble fanget i Gutvik. Den er radiomerket, og håpet er at senderen vil sporer dyret tilbake til artsfrender i nærheten. Hunden er sterilisert.

Et varmere klima vil med stor sannsynlighet øke risikoen for at mårhund beveger seg nordover og vestover. Både norsk og svenske forvaltningsmyndigheter vurderer situasjonen med innvandrende mårhunder som alvorlig.


Sykdomsspreder

I verste fall kan mårhunden bringe med seg sykdom. Den er en av hovedkildene for smitte av rabies i Europa, og under et rabiesutbrudd i Finland på slutten av 80-tallet ble nesten åtte av ti (77 prosent) registrerte tilfeller funnet på mårhund. Finnene legger kontinuerlig ut åte med vaksinasjon langs grensa mot Russland, og det er ikke påvist rabies i Finland på 1990- eller 2000-tallet.

Mårhunden sprer også revens treleddete bendelmark som kan være svært skadelig for mennesker. Så langt er ikke disse parasittene påvist i på mårhund i Norden, men de er utbredt i Sentral-Europa og finnes også i Russland.

Fakta om mårhund:

  • Mårhunden hører opprinnelig hjemme i Asia (Nord-Kina, Nord-Vietnam, Korea og Japan)
  • Mer enn 9000 dyr ble satt ut i tidligere Sovjetunionen i perioden 1929-1955. Arten er i dag etablert i Finland, baltiske land, Polen, Tyskland, Romania, Bulgaria, Ungarn og den europeiske delen av Russland.
  • Første gang dokumentert i Norge i 1983, da et dyr ble skutt i Kirkenes. Totalt ni mårhunder er funnet døde i Norge (påkjørt av bil eller skutt).
  • Mårhunden i Gutvik er den første som er tatt levende.
  • Kjønnsmoden ved ca. 10 måneders alder. Hunnene får unger hvert år, og kullene er i gjennomsnitt på 7-9 valper.
  • Har tilpasset seg harde vintre ved å tilbringe de tøffeste månedene sovende. Vintersøvnen varer normalt fra november til mars i Finland.
  • Spiser det som er tilgjengelig; egg, fugleunger, frosk, padder, kadaver, smågnagere, insekter og plantemateriale.