Kunnskapsdepartementet

- Solid innsats mot mobbing

Nyhet   •   des 07, 2009 22:45 CET

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen svarer Stortinget på hvilke konkrete tiltak hun vil sette i gang for å styrke kampen mot mobbing. - Tiltakene  vil gjøre skolen bedre rustet til å gjøre en solid innsats mot mobbing, sier hun.

Trine Skei Grande  fra Venstre spør kunnskapsministeren om hvilke tiltak hun vil sette i gang for å styrke innsatsen mot mobbing. Hun viser til tiltak overfor skoleeiere, skoleledere og lærere.

- Vi trenger å gi læreren bedre kompetanse også på kort sikt, og bedre verktøy her og nå for å kunne skape et godt læringsmiljø, sier Halvorsen.

Samtidig peker hun på at elevene og foreldrene også må involveres i arbeidet.

Kunnskaspminister Kristin Halvorsens svarer på interpellasjon fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande fra Venstre. Her finner du lenke til svaret fra kunnskapsministeren. (pdf-fil)