Arbeidsdepartementet

Sparer tre milliarder på nedgang i sykefraværet

Nyhet   •   nov 29, 2010 09:13 CET

Nye anslag fra Arbeidsdepartementet viser at nedgangen i sykefraværet fører til en innsparing i utgiftene til sykepenger for arbeidstakere på drøyt tre milliarder kroner, sammenlignet med Revidert nasjonalbudsjett 2010.

– Når sykefraværet faller, går sykelønnsutgiftene ned. Innsparing på tre milliarder kroner i statsbudsjettet er gode nyheter. Dette er penger vi kan bruke på andre viktige oppgaver i samfunnet. Samtidig som samfunnet har glede av dette, er det først og fremst bra for den enkelte som kan være i jobb framfor å gå sykmeldt, sier konstituert arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Sykefraværet har falt markant gjennom 2010 etter en økning gjennom 2008 og 2009. Ved framleggelsen av statsbudsjettet for 2011 ble det anslått en nedgang i sykefraværet med sju prosent for 2010. Det er siden registrert en ytterligere nedgang i sykefraværet. I omgrupperingsproposisjonen blir det nå anslått en nedgang i sykefraværet på åtte prosent fra 2009 til 2010. I den proposisjonen som Arbeidsdepartementet legger fram for Stortinget 26. november (Prop. 42 S (2010-2011 foreslår departementet å sette ned  bevilgningen med tre milliarder kroner i inneværende år.

Det er et sentralt mål for regjeringen å redusere sykefraværet. Et høyt sykefravær er uheldig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet som helhet.

– Nedgangen fra 2009 til 2010 kan bety at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet. Det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om årsakene, men sist vinters oppmerksomhet har gitt økt bevissthet hos både leger, arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Aasrud.