Landbruks- og matdepartementet

Spisset forskning på dyrevelferd

Nyhet   •   nov 28, 2011 10:32 CET

Kunnskapsbehovet innen dyrevelferd i husdyrproduksjonen, samlet forskere, industri, interesseorganisasjoner og forvaltning til idéseminar 9. november.  Seminaret ble holdt i regi av Norges forskningsråd og  kom i stand på initiativ fra Landbruks- og matdepartementet.

Formålet var å kartlegge hva vi har av kunnskap innen dyrevelferd i husdyrproduksjonen og hva vi trenger å vite mer om. Foredragsholderne presenterte resultater fra nyere forskning innen dyrevelferd. Innspillene på seminaret vil være nyttige for  forvaltningens videreutvikling av regelverk og for prioritering av satsingsområdene hos forskningsmiljøene og i næringen.