Landbruks- og matdepartementet

Stabile kornpriser internasjonalt

Nyhet   •   nov 23, 2011 11:39 CET

De internasjonale prisene på korn og kraftfôrråvarer er stort sett stabile eller nedadgående som følge av økonomisk usikkerhet og god tilgang på korn.

Som i forrige måned er økonomisk usikkerhet og valutakursvariasjoner en sentral driver av internasjonale kornpriser. Kornprisene har gått både opp og ned den siste måneden, men den økonomiske uroen i eurosonen styrer prisene mer enn de vanlige fundamentale driverne, som værforhold og tilgangsprognoser. Dersom den økonomiske situasjonen forverrer seg kan dette føre til en eventuell økonomisk nedkonjunktur, som vil føre med seg.

Dårlige norske forhold
Felleskjøpets ferske prognose viser en tilgang av korn til industrien på 961 000 tonn. Dette tyder på de laveste kornavlingene i norsk jordbruk siden 1995. Mye av kornet har redusert kvalitet. For hveten har dette resultert i at svært lite er egnet til mat.

 

De internasjonale prisene på korn og kraftfôrråvarer er stort sett stabile eller nedadgående som følge av økonomisk usikkerhet og god tilgang på korn.

 (Foto: Landbruks- og matdepartementet)