Nærings- og handelsdepartementet

Startet året på New York-børsen

Nyhet   •   jan 05, 2010 09:25 CET

- Det som skjer her påvirker den generelle økonomiske utviklingen i Norge, sa nærings- og handelsminister Trond Giske da han besøkte New York-børsen på årets første handledag.

- Det er avgjørende for norsk økonomi at det går bra med USA. Det holder å nevne dollarkurs og oljepris, sa Giske under omvisningen på handelsgulvet på NYSE. Han viste også til at Norge eier 1-2 prosent av de totale aksjeverdiene i verden, og at USA er et viktig investeringsmarked blant annet for oljefondet.

Pilene pekte rett oppover da handelen ble ringt i gang kl 0930 lokal tid. Situasjonen var en ganske annen i 2008 da finanskrisen slo inn i verdensøkonomien. New York-børsens direktør Duncan Niederauer var øyenvitne til at aksjeverdier for milliarder av dollar fordunstet. Han inviterte Giske til frokostmøte i forkant av børsåpningen.

De diskuterte blant annet utsiktene for amerikansk økonomi, det norske oljefondet og behovet for mer åpenhet i og reguleringer av finansnæringen.

- Økonomien er i bedring, men vi kommer ikke til å se en rask innhenting. Det vil ta tid før vi er tilbake på samme nivåer som før finanskrisen, sa Niederauer blant annet.

Giske viste til at det er 2010 som blir det avgjørende året for hvordan finanskrisen kommer til å påvirke oss.

- Det er ikke lenger fare for at banksektoren skal kollapse hjemme. Nå er det realøkonomien som kan få noen utfordringer, sa Giske.

Viktig for norsk økonomi:
USA er Norges nest største eksportmarked etter EU. Samtidig er USA Norges tredje viktigste handelspartner hva angår import.

I 2008 var eksporten til USA 41 milliarder kroner, mens importen lå på 27 milliarder. På grunn av finanskrisen ligger det an til en nedgang for 2009.