Kunnskapsdepartementet

Startet opp fagskoleråd

Nyhet   •   sep 23, 2010 10:00 CEST

Statsråd Tora Aasland fortalte om sine og departementets forventninger til det nye nasjonale fagskolerådet på  oppstartsmøtet i dag.

Det nye fagskolerådet består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. - Vi ser frem til å ha et råd som kan representere en samlet fagskolesektor, sier Aasland.

Hun var opptatt av de utfordringene som er i utdanningssektoren, og understreket fagskolenes betydning for å løse de kompetanseutfordringer vi står overfor.

-Fagskolene representerer et viktig alternativ til høyere utdanning og er en svært viktig vei for kompetanseheving og spesialisering innenfor yrkesfagene, sier hun.

En av de første, store sakene som rådet får til behandling er forslag om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene.
- Fordi fagskolesektoren er så heterogen, er det viktig at vi nå får et samlet fagskoleråd som kan hjelpe departementet i slike saker, sier Aasland.

Fagskolerådet vil konstituere seg selv etter oppstartsmøtet i departementet.
Vox vil fungere som sekretariat for rådet.