Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Staten satser tungt på felles e-læring

Nyhet   •   sep 24, 2010 09:13 CEST

23. september lanserte Difi to nye e-læringsprogram. Ett for nyansatte i staten, som det er om lag 10 000 av hvert år, og ett for nye ledere. Nå kan medarbeidere i staten for første gang ta i bruket sett felles e-læringsverktøy.

Statlige virksomheter bruker om lag to milliarder kroner hvert år på kompetanseutvikling. Behovet for fellesløsninger er stort.

– Staten står overfor store utfordringer og kontinuerlige endringsprosesser. For å lykkes med dette, er riktig kompetanse og effektiv kompetanseutvikling helt avgjørende. Vi vil nå satse på virkemidler som gjør oss i stand til å nå bredt ut til alle som trenger kompetansen, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Les mer hos pressemeldingen til Difi.