Landbruks- og matdepartementet

Statskog leier ut enda flere hytter

Nyhet   •   feb 03, 2011 10:34 CET

Med kjøpet av Borregaard-skogene har Statskog fått enda flere utleiehytter. Mange er fortsatt ledige i vinterferien og påskeferien, og døgnprisen er helt nede i 400 kroner for den enkleste standarden.

Statskog leier ut et stort antall hytter til gunstige priser. Nå har Statskog overtatt 20 nye utleiehytter i Trysil, Gravberget, nord i Finnskogen og i Rendalen, nordvest for Trysil. – Mange er fortsatt ledige for de som planlegger hyttetur i vinterferien. Det samme gjelder for påsken, sier Rune Holmøy Aamold i Statskog Glomma AS, som er det nye navnet på Borregaard Skoger AS.

De fleste hyttene ligger i nærheten av skiløyper, mens Trysil-hyttene ligger en drøy halvtime unna alpinmuligheter i Trysilfjellet. I Rendalen er det spesielt gunstig for isfiske. Her får du både røye og ørret.

- Statskog er landets største grunneier og har etter hvert blitt en svært viktig tilrettelegger for friluftsliv. Dette har bare blitt forsterket gjennom kjøpet av Borregård Skoger. Statskog har et nettverk av utleiehytter over store deler av landet, og som ligger attraktivt til enten du vil kjøre utfor eller gå på lengre skiturer. Et godt alternativ for den som planlegger vinterferien, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.


Felleshytta i Rendalen, med fjellet Rendalssølen i bakgrunnen. Foto: Statskog Glomma

Storkjøp
I oktober vant Statskog budkonkurransen om selskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS. Kjøpet omfatter rundt 1,1 millioner dekar, hvorav rundt 750 000 dekar er produktiv skog.

- At Statskog SF på forretningsmessig grunnlag har lykkes i å kjøpe eiendommene gir foretaket et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv er styrket, sier  Brekk.

Eierskapet til de store eiendommene ble formalisert 20. desember. Med innlemmelsen av Borregaard-hyttene er antallet Statskog-hytter for korttidsleie kommet opp i 88.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.