Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsråd Aasruds kommentar vedrørende Einar Gelius' oppsigelse

Nyhet   •   nov 25, 2010 08:59 CET

- Jeg ønsker ikke å kommentere saken som ligger til grunn for Einar Gelius sin beslutning om å si opp sin stilling, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

- Jeg synes det ikke vil være riktig å trekke noen konklusjoner om folkekirkens framtid med bakgrunn i denne konkrete personalsaken. Regjeringen bygger sin politikk på at den norske kirke skal være en åpen og inkluderende folkekirke med stort mangfold og takhøyde. Jeg opplever at det er stor enighet om dette og utviklingen går i riktig retning, sier statsråd Aasrud videre.