Fiskeri- og kystdepartementet

Statsråden åpnet Blå konferanse 2010

Nyhet   •   sep 22, 2010 09:02 CEST

- Mange ungdommer er veldig opptatt av miljø- og klimaspørsmål. Sammen med næringas økte bevissthet på miljø og bærekraft tror jeg dette kan bidra til å rekruttere unge jenter og gutter til sjømatnæringa, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun åpnet Blå konferanse 2010 i Rørvik tirsdag.

Blå konferanse arrangeres årlig av Ytre Namdal videregående skole, Val videregående skole, og Ytre Namdal fagskole - nautisk linje og sikkerhetssenter. Årets program har fokus på miljø, forurensning og klimautfordringer, i tillegg til rekruttering til blå sektor. Dette var også noe fiskeri- og kystministeren fokuserte på i sin åpningshilsen.

- Store deler av sjømatnæringa går bra. Dette fører til verdiskaping i form av arbeidsplasser og inntekter. Mer enn 44.000 årsverk genereres direkte og gjennom ringvirkninger av fiskeri- og havbruk. Min klare ambisjon er at denne veksten skal fortsette, sa fiskeri- og kystministeren.

Denne veksten mener fiskeri- og kystministeren kan kombineres med miljøhensyn.
- Oppdrettsnæringa må ha evighetens perspektiv. Økonomisk lønnsom havbruksvirksomhet må skje innenfor bærekraftige rammer, sa hun.