Kunnskapsdepartementet

Statsråden møtte norske studenter i Tokyo

Nyhet   •   feb 08, 2011 09:15 CET

Tora Aasland, statsråd for forskning og høyere utdanning, er nå på besøk i Japan. I dag møtte hun norske studenter som studerer på institusjoner i Tokyo.

I Lånekassens statistikk for studieåret 2009/10 er de registrert 129 norske studenter som har fått støtte til opphold i Japan del av grad og 14 som får støtte til hel grad.

-  Jeg ser gjerne at langt flere reiser til Japan for å studere og ta doktorgrader, men like viktig er det at vi kan få flere japanske ungdommer til å oppdager Norge som et spennende studieland, sa statsråden.

Av utvekslingsstudentene i studieåret 2009/2010 var det 67 som  tok studier innenfor humaniora og estetikk (av disse var seksti på språk og litteratur), 52 var i kategorien økonomiske/ administrative fag, samfunnsfag og jus og  ti var  innenfor naturvitenskap og teknologi.

Flest fra UiO i Japan
Det er Universitetet i Oslo (UiO) som sender flest av ”sine” studenter på utveksling til Japan. Av totalt 90 studenter som var på utveksling i Japan 3 måneder eller mer i 2009 kom 63 fra UiO, 12 fra Universitetet i Bergen, 6 fra Norges Handelshøyskole, 5 fra NTNU i Trondheim, tre var BI og en fra Universitetet i Tromsø.

Utfordrende språk
I møtet med de norske studentene kom det fram at språk er en særlig utfordring ved å studere i Japan. Ofte er engelskkunnskapene dårlige og det er lite undervisning på engelsk spesielt på de gode forskningsuniversitetene.

Initiativet fra japanske myndigheter ”Global 30 Universities”, ble startet opp i 2009 for å introdusere engelskspråklig undervisning på de beste universitetene. Programmet ser foreløpig ut til ikke å ha endret praksis ved svært mange institusjoner.

Inviterte til NorAlumni
Statsråden inviterte de norske studentene til å ta del i de muligheter det nye nettverket NorAlumni som blir lansert under statsrådens besøk. Dette håper man skal bli en viktig møteplass for tidligere japanstudenter. Vel så viktig er muligheten det gir til å markedsføre Norge i Japan, og gjøre norsk utdanning, forskning, næringsliv, politikk og kultur mer kjent.

Nationa Institute of Polar Research
Statsråden besøkte også det japanske polarinstituttet, Nationa Institute of Polar Research. Japan har blant annet en forskningsinstitusjon i Ny-Ålesund på Svalbard og det er mange norsk-japanske forskningsprosjekter med utgangspunkt i polare strøk.

 

Aleksander Songe-Møller Soleim, Anders Aadnøy og Goran Vaage har alle sitt utgangspunkt i Universitetet i Bergen før de reiste til Japan for å studere språk og fysikk. Vaage er nå ferdig med sin doktorgrad.

 

På den nasjonale Polarinstituttet ble statsråden invitert inn på kuldelageret og ble vist is fra Antarktis som er tidsbestemt til å være 250 000 år gammel.

 

Camilla Falkenberg Erikstad og Hedda Fjermestad Aase som begge kommer fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og som tar en halvt års arkitektsstudier ved Univeristy of Tokyo.