Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråden svarte ungdommen

Nyhet   •   nov 22, 2010 09:37 CET

Barneminister Audun Lysbakken møtte til Barnas Spørretime sammen med Justisminister Knut Storberget. De fikk blant annet spørsmål om hvordan myndighetene kan bidra til at færre barn opplever mobbing og hvorfor fritidstilbud til ungdommer er så begrenset.

Ungdommene kom fra hele landet og var samlet i Lagtingssalen til den 4. Barnas Spørretime. Det er Redd Barna i samarbeid med barnenettssamarbeidet på Stortinget som står bak initiativet. Årets tema var barns rett til å bli hørt.

Lysbakken, som tidligere samme dag holdt en redegjørelse om situasjonen i barnevernet der han pekte på nettopp behovet for å lytte mer til barna, sa at han var glad for å høre på hva som engasjerer ungdommene.

Han oppfordret ungdommene til å bruke de arenaene de har både lokalt og nasjonalt til å komme med sine innspill og for å påvirke beslutningene der de bor.