Utenriksdepartementet

Statssekretær Lahnstein møtte hviterussisk opposisjon

Nyhet   •   feb 25, 2010 08:57 CET

Statssekretær Erik Lahnstein møtte 16.02. representanter for det uregistrerte, hviterussiske opposisjonspartiet Belarusian Christian Democracy (BCD), som var på norgesbesøk etter invitasjon fra sin norske samarbeidspartner Kristelig Folkeparti.

Hviterusserne hilste velkommen vestlige lands åpning for mer kontakt med Minsk, samtidig som de etterlyste en bedre koordinert, mer enhetlig vestlig tilnærming.

Den hviterussiske gruppen var ledet av Heorhi Dzmitruk, en av fire medformenn i Belarusian Christian Democracy. På møtet deltok også generalsekretær Dzianis Sadouski, Tatsiana Seviarynets og Tatsiana Fadzeyeva samt internasjonal sekretær Per Kristian Nielsen og fylkessekretær (Rogaland) Olav Aanonsen fra KrF. Hviterusserne kom fra et besøk hos Rogaland KrF, hvor de hadde fått en innføring i forskjellige sider ved partiarbeid i Norge.

Hviterusserne redegjorde for myndighetenes gjentatte avvisninger av forsøk på å få det kristeligdemokratiske partiet registrert. Landets høyesterett behandlet samme dag partiets anke av det seneste avvisningsvedtaket, og gjestene var forberedt på at utfallet igjen ville bli negativt. I løpet av de siste ti år var ikke et eneste nytt politisk parti blitt tillatt registrert. Statssekretær Lahnstein delte bekymringen over denne situasjonen.

På møtet diskuterte man også senere tids åpning for mer kontakt med landet fra vestlig side, som Dzmitruk hilste velkommen. Kontakt var bedre enn isolasjon.  Men kontakten måtte skje på en veloverveid måte, og det var viktig med en enhetlig tilnærming. Dzmitruk hilste EUs østlige partnerskap (Eastern Partnership) velkommen og håpet at dette ville skape ny dynamikk i Hviterusslands forhold til EU. Han så det som viktig at også opposisjonen ble representert i den nye parlamentarikerforsamlingen knyttet til dette partnerskapet (Euronest PA).

Også de nordiske land kunne spille en rolle overfor Hviterussland, mente gjestene, som uttrykte anerkjennelse for stortingsrepresentant Dagfinn Høybråtens engasjement overfor landet, bl.a. innenfor rammen av Nordisk Råd. De satte også pris på den norske regjeringens engasjement overfor Hviterussland, slik dette kommer til uttrykk bl.a. i norsk støtte til landets sivile samfunn.