Forsvarsdepartementet Norge

Statssekretæren åpnet FSI leverandørseminar

Nyhet   •   sep 16, 2010 09:33 CEST

– Norsk forsvarsindustri viser at Norge kan konkurrere internasjonalt og utvikle svært avansert teknologi, sa statssekretær Roger Ingebrigtsen da han i dag åpnet et leverandørseminar for Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

– Næringen er i vekst og gir 6000 mennesker arbeid. Dere er viktig for Norge, og regjeringen vil videreføre en politikk som gir akseptable rammebetingelser, sa Ingebrigtsen.


Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet og statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet. Foto: MilitærTeknikk.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen åpnet leverandørseminar/minimesse for Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) 15. september på Akershus festning. Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet deltok også i åpningen. De understreket at det politiske engasjementet for forsvarsindustrien er godt og bredt forankret i regjeringen.

Statssekretær Ingebrigtsen fremhevet arrangementet som viktig for å synliggjøre mangfoldet og bredden av bedrifter som preger norsk forsvarsindustri. Norsk forsvarsindustri er inne i en meget positiv utvikling og omsetter årlig for mer enn 10 mrd. kroner. Siden 2005 har eksporten økt med hele 43 % og var i 2009 på om lag 5 mrd. kroner. Industrien bidrar til en betydelig verdiskapning i Norge, gir store ringvirkninger til sivil virksomhet og sysselsetter mer enn 6000 arbeidstakere over hele landet.

Fokus for arrangementet er små og mellomstore bedrifter sin rolle og muligheter i forhold til de store. Statssekretæren understreket derfor at arrangementet var en viktig arena for å utvikle kontaktene innad i industrien og med myndighetene.


Statssekretæren besøkte utstillerne under ledsagelse av styreleder i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Tore Sannes (til venstre på bildet). Her forteller Jørn Ivar Tronvold i T&G Elektro(i midten av bildet)om sin bedrift. Foto: Forsvarsdepartementet.

Under omvisning og dialog med de enkelte utstillerne fikk statssekretærene bekreftet den høyteknologiske innretningen og bredden i forsvarsindustrien når det gjelder geografisk spredning og størrelse.  Også den gjensidige avhengigheten mellom de store og de små-/ mellomstore bedriftene kom tydelig frem.

Statssekretær Ingebrigtsen fremhevet at det i de kommende år vil det bli foretatt betydelige forsvarsanskaffelser i tillegg til kjøp av nye kampfly. Dette vil skape muligheter for å styrke og videreutvikle et bredt industrielt samarbeid med utenlandske leverandører så vel som egen nasjonal industri. Det er viktig at de store bedriftenes suksess og posisjon på det internasjonale forsvarsmarkedet i enda større grad bidrar til å engasjere de små- og mellomstore bedriftene. Samlet bør dette gi et godt grunnlag for videre vekst i norsk forsvarsindustri.

Seminaret er for alle 115 medlemsbedriftene i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, men også åpen for eksternt besøkende fra departementet, Forsvaret, utenlandske leverandører og andre.