Landbruks- og matdepartementet

Steensnæs til EUs matmakt-forum

Nyhet   •   okt 28, 2010 09:11 CEST

EU-kommisjonenes vise-president Antonio Tajani har invitert leder av det norske Matkjedeutvalget, Einar Steensnæs, med som observatør i høynivåforumet.

EU-kommisjonen legger nå økt politisk tyngde i arbeidet med å sikre god konkurranse og en velfungerende verdikjede for europeisk matproduksjon. Matkjedeutvalget, ved dets leder Einar Steensnæs, vil bli representert i et topptungt politisk forum. Forumet vil bli ledet av EU-kommisjonens visepresident sammen med tre sentrale Kommissærer for forbrukerspørsmål, indre marked og landbruk. Forumet vil ellers bestå av 12 landbruksministre fra sentrale medlemsland. Matindustrien og handelen vil være representert med toppsjefene fra organisasjoner som Kraft, Ahold, Lidl, Danone mv. Det samme gjelder for sentrale bransjeorganisasjoner som den Europeiske bondeorganisasjonen (Copa-Cogeca), EuroCoop og CIAA. Ulike forbruker og miljøorganisasjoner vil også være representert.

I tillegg til at høynivåforumet skal vurdere kontraktsrelasjoner og kjedemakt, skal de også arbeide med prisovervåkning, vilkår for små og mellomstore bedrifter samt tiltak for å sikre en effektiv og god distribusjon av matvarer. Forumet har fått en funksjonstid på to år.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er tilfreds med at Matkjedeutvalget nå kan arbeide tett og parallelt med resten av Europa.

- Det har vært viktig for meg at Einar Steensnæs kan delta i EUs høynivåforum. Som matminister har jeg merket meg at det både i Norge og Europa har skjedd en rivende utvikling de siste 10 – 20 åra. Konkurranse er viktig. Tendensen er imidlertid at vi ser en økende maktkonsentrasjon hvor svært få aktører i matindustrien og handelen styrer hvilke varer forbrukerne vil få i framtiden, og til hvilke priser, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Handelens makt ser ut til å ha økt betydelig, og utviklingen har gått raskt og kanskje for langt. Noe av makten har utviklet seg i det skjulte. Skjult makt er alvorlig i et demokrati. Det er viktig å fastslå om dette på sikt kan skade interessene til forbrukere, småindustri og bønder, og politikken som er vedtatt på dette området. Det norske matkjedeutvalget og EUs høynivåforum er et klart signal om at det stilles spørsmålstegn ved om vi er inne i en sunn og riktig utvikling. Det som på kort sikt kan virke bra for konkurransen, kan i det lange løp være skadelig, sier Brekk.

Likhetstrekk
Lederen for det norske Matkjedeutvalget, Einar Steensnæs sier at situasjonen på mange måter er nokså lik i de fleste europeiske land.
- Det handler mye om å forebygge en utvikling av uheldige maktkonstruksjoner som svekker muligheten for å sikre en velfungerende verdikjede for mat. Samtidig håper jeg å kunne bidra på europeisk nivå med erfaringer fra den norske virkeligheten, sier Steensnæs.

Brekk-Erlandsson
-Norge har på en del områder valgt andre løsninger enn det EU legger opp til og vi kan derfor bidra inn i en viktig prosess. Det viktige nå er å få fakta på bordet og god innsikt i problemstillingene. Dernest er det viktig å samarbeide med bransjen for å kunne innføre tiltak som blir effektive, sier Brekk.

-Jeg har allerede en god dialog med den svenske landsbygdministeren; Eskil Erlandsson. Nå når både Norge og Sverige vil delta i EUs høynivåforum, vil det være naturlig å videreføre denne dialogen ytterligere – poengterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Bønder presses
Det er en stigende bekymring i europeiske land om produksjonskjeden for mat fungerer på en god måte. Et fåtall dagligvarekjeder styrer hva som kan kjøpes i butikkene. Det blir færre og færre uavhengige kjøpmenn. Bønder og småindustri har liten gjennomslagskraft i forhandlinger med de internasjonale matgigantene. Råvareprisene til bønder går ned uten at tilsvarende endringer skjer i prisene til forbruker.

EU parlamentet vedtok så sent som 7. september en resolusjon hvor EU Kommisjonen utfordres til å innføre en rekke tiltak for redusere og forbygge problemer skapt av en skjev maktfordeling i verdikjeden. Blant de foreslåtte tiltakene var økt åpenhet, en ny ombudsmannsordning og en sterkere forhandlingsrett for europeiske bønder spesielt trukket fram. Det siste minner sterkt om viktige sider ved den norske landbrukspolitikken.

Ytterligere informasjon om EUs høynivåforum


Matkjedeutvalget: Utvalget som som skal utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat har hatt sitt første møte i dag. Foran til venstre utvalgets leder Einar Steensnæs sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Foto: LMD