Utenriksdepartementet

- Sterkere EU-engasjement i Midtøsten positivt, sier Støre

Nyhet   •   des 10, 2009 09:08 CET

- Jeg deler EUs utenriksministeres bekymring for den manglende politisk fremgangen i Midtøsten. EUs konklusjoner er i det store og hele sammenfallende med norsk syn. Et sterkere EU-engasjement i Midtøsten er positivt, sier utenriksminister Støre.

EUs utenriksministre vedtok i går en erklæring om fredsprosessen i Midtøsten der de understreket behovet for å gjenoppta forhandlinger som leder til en bærekraftig  stat med et enhetlig territorium. En avtale må baseres på tidligere forhandlinger, relevante FN-resolusjoner og det arabiske fredsinitiativ. Forhandlingsspørsmålene om grenser, Jerusalem, flyktninger, vann og sikkerhet må løses. Ingen ensidig endring av 1967-grensene, inkludert Jerusalem, vil bli akseptert. EU ga uttrykk for dyp bekymring for situasjonen i Øst-Jerusalem og ba om at tilgangen til Gaza må gjenopprettes.

- EU er en viktig økonomisk bidragsyter, det er positivt med en tydeligere politisk rolle for EU i Midtøsten, sier Støre.

- Jeg er spesielt bekymret for situasjonen i Øst-Jerusalem og vil fremheve betydningen av at forhandlingene leder fram til en avtale om Jerusalem som gjør at byen blir hovedstad for begge stater. Det internasjonale samfunn har aldri akseptert Israels annektering av Øst-Jerusalem. Norge har gjentatte ganger kritisert Israel for utkastelser av palestinske familier og nedriving av palestinske hjem i Øst-Jerusalem, sier utenriksministeren.