Utenriksdepartementet

Støre og Solheims program i New York under åpningen av FNs 65. generalforsamling

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:54 CEST

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er i New York i forbindelse med åpningen av FNs 65. generalforsamling neste uke.

Pressekontakter:
For Støre: Underdirektør Ragnhild Imerslund (i New York): Mobil +47 414 79 363, e-post: eller pressevakten (i Oslo): 23 95 00 02.
For Solheim og Fiskaa: Informasjonssjef Trond Viken (i New York): Mobil +47 992 18 303, e-post: eller pressevakten (i Oslo): 913 95 000. Presseråd ved FN-delegasjonen: Emma Lydersen + 1 646642 9910

Pressebilder blir fortløpende publisert på www.flickr.com/utenriksdept

Tidene i programmet under er New York-tid (minus seks timer). Det kan bli endringer i programmet. I tillegg til det oppførte programmet vil det være en rekke bilaterale møter.

Større arrangementer:

20.-22. september
Toppmøtet om tusenårsmålene

22. september
Høynivåmøte om biologisk mangfold (ifm. biomangfoldåret 2010)

23.-25. september
Generaldebatten i generalforsamlingen. Se Aktuelle FN-spørsmål for mer informasjon om norske prioriteringer.

27.-30. september
Generaldebatten i generalforsamlingen.

Program

Søndag 19. september
Kl. 16:00 Støre har pressebrief om høynivåuka med statsminister Jens Stoltenberg. Sted: TBC
Kl. 17:00 Støre deltar på møte i Friends of Pakistan for å drøfte flomkatastrofen som rammet Pakistan.

Mandag 20. september
Kl. 07:30- 08:15 Støre og Solheim har morgenkaffe med norsk pressekorps, Hotel Intercontinental (TBC)
Kl. 15:00 - 18:00 Solheim deltar i rundebordseminar om utdanning og helse.
Kl. 18:00 – 21:30 Solheim deltar i panel i FNs utviklingsprograms (UNDP) sidearrangement om miljø og biologisk mangfold. Utdeling av Equator Prize. UNDPs sidearrangement holdes med prisutdeling i Ekvator-initiativet som ramme (ønsket om å bekjempe fattigdom gjennom bærekraftig bruk og bevaring av det naturlige biomangfoldet i ekvatorialbeltet). Tittel for arrangementet: «Biodiversity, Eco¬systems and Climate Change – Scaling up Local Solutions to Achieve the Millennium Development Goals».

Tirsdag 21. september
Kl. 08:30 Solheim deltar i Botswanas og Unaids' (FNs program for bekjempelse av hvi/aids) sidearrangement om hiv/aids: «Towards an Integrated Approach to Attaining Health-Related MDG».
Kl. 09:00 – 13:00 Støre leder giverlandsgruppemøte for palestinerne (AHLC) hvor blant annet statsminister Fayyad og kvartettens Midtøsten-utsending Tony Blair også deltar.
Kl. 10:00 Solheim undertegner en avtale med seks vestafrikanske kystater om faglig og økonomisk samarbeid knyttet til fastsettelsen av yttergrensene for landenes kontinentalsokkel.
Kl. 13:15 eller 14:00 Støre (AHLC) holder pressebrief etter giverlandsgruppemøte for palestinerne med Fayyad og Blair
Kl. 13:30 Støre deltar på lansering av «Global Alliance for Clean Cookstoves» som er et globalt initativ ledet av USA, UN foundation m.fl. Formålet er å øke bruk av rene ovner i utviklingsland for å redusere innendørs forursensning og forhindre utslipp av klimagasser. (Tentativt)
Kl. 15:00-18:00 Solheim deltar på sidearrangement om innovative finansieringsmekanismer (hvordan skaffe mer penger til utvikling i fattige land). Frankrike og Japan er verter for møtet, der blant annet Frankrikes president Zarkozy deltar.
Kl. 16:30 Stoltenberg og Solheim møter Sri Lankas president Mahinda Rajapakse.
Kl. 18:00 Solheim deltar i middag om genressursforhandlinger og etableringen av miljøpanel.
Kl. 19:00 Støre deltar i en transatlantisk middag for bl.a Nato- og EU-landene hvor Hillary Clinton er vertskap.

Onsdag 22. september
Kl. 08:00 Støre og Brasils utenriksminister er vertskap for ministerfrokost om helse og utenrikspolitikk. Frokosten samler syv utenriksministre fra Brasil, Frankrike, Indonesia, Norge, Senegal, Sør-Afrika og Thailand.
Kl. 08:00 Solheim og Indonesia vertskap for et sidearrangement om partnerskapet for den norske skogsatsingen i Indonesia.
Kl. 09:00 Støre deltar i ministermøte i Nato/Russlandsrådet (NRC)
Kl. 09:00 Solheim deltar ved åpningen av høynivåmøte om biomangfold.
Kl. 13:15 Solheim deltar på TEEB-lunsj (handler om økonomien i biomangfold og økosystemtjenester).
Kl. 15:00 Solheim leder et debattpanel under høynivåmøtet om biomangfold

Torsdag 23. september
Kl. 09:00 Støre deltar ved åpningen av generaldebatten i FNs generalforsamling
Kl. 14:30 Støre deltar på uformelt ministermøte om prøvestansavtalen (Comprehensive test-ban Treaty (CTBT))
Kl. 19:00 Støre deltar på president Obamas mottakelse.

Fredag 24. september
Kl.  08:00 Støre deltar på ministerfrokost om fred gjennom forhandling. Vertskap er Finland og Tyrkia (Tyrkia har «formannskap» i sikkerhetsrådet på dette tidspunktet)
Kl. 09:00 Fiskaa deltar i høynivågjennomgangen av Mauritius-strategien.
Kl. 09:30 Støre holder innlegg på generalsekretærens konferanse om nedrustning.
Kl. 10:30 Støre leder Trygve Lie Symposium om menneskerettigheter og næringsliv. Norge er vertskap. Fiskaa deltar også.
Kl. 15:00 Støre deltar på generalsekretærens høynivåmøte om Sudan.

Lørdag 25. september
Kl. 09:00 Solheim deltar på ministermøte i forkant av FN-toppmøtet om klima i Cancun, Mexico. (Mexico er vertskap både for møtet i New York og Cancun).
Kl. 09:00 Fiskaa deltar på sidearrangement med fokus på gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Det er ti år siden vedtaket: «A 1325 Call To Action».