Landbruks- og matdepartementet

Større produksjon på nordnorske gårdsbruk

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:50 CET

Nordnorske gårdsbruk økte produksjonen, og oppnådde høyere priser på produktene i 2009. Dette førte til økte produksjonsinntekter, men kostnadene økte også mye. Der viser tall fra NILFs Driftsgranskinger i jordbruket for 2009.

Større investeringer på nordnorske gårdsbruk enn på lenge, tyder på økt optimisme blant gårdbrukerne i landsdelen.

Større omsetning
En av hovedårsakene til økte produksjonsinntekter var større omsetning på grunn av økt bruksstørrelse (areal og antall dyr). I tillegg ble det produsert mer per dyr, og bonden oppnådde bedre priser på sentrale produkter som melk og storfekjøtt i 2009. Jordbruksoppgjørene de siste årene har medført økte målpriser på melk og kjøtt.

Mer effektiv produksjon
Den økte produksjonen skjedde uten at timeforbruket økte mye. Det var med andre ord en mer effektiv produksjon. Økte variable kostnader følger av økt produksjon, og i tillegg bidro stor prisstigning til at kostnadene til handelsgjødsel og kalk økte med 39 %. Det var også betydelig prisøkning på kraftfôr. Samtidig økte de faste kostnadene mye. Dette skyldes delvis prisoppgang på viktige varer og tjenester. Selv om brukene ble større, var faste kostnader per produsert enhet større i 2009 enn året før. Normalt skal produksjonsøkning medføre lavere enhetskostnader.

NILFs Driftsgranskinger i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger fra tilfeldig utvalgte gårdsbruk i hele landet. Totalt deltok 848 bruk for 2009, herav 107 fra Nord-Norge.


Tonnes i Lurøy. Foto: Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland.