Landbruks- og matdepartementet

Større tømmervolum i skogen

Nyhet   •   sep 01, 2010 09:27 CEST

Nye tall fra Landsskogtakseringen viser at det står 823 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre, melder Statistisk Sentralbyrå. Det er 125 millioner kubikkmeter mer enn for 10 år siden.

For første gang inngår også skog over barskoggrensa i det totale tømmerkvantumet. Av det totale tømmervolumet står 749 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet.

Den totale årlige tilveksten var på nesten 24,8 millioner kubikkmeter i 2009. For fjerde år på rad viser beregningene en liten nedgang i den årlige tilveksten. Den CO2-mengden som tas opp og bindes i det økte skogvolumet, tilsvarer nesten halvparten av de totale norske utslippene av klimagasser.

- Disse tallene viser at vi har gode muligheter for økt bærekraftig uttak av tømmer og økt trebruk, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Skogbruket må også prioritere økt skogplanting etter hogst, noe som har stor betydning for skogens klimabidrag og skogproduksjon for fremtiden, sier Brekk.


Nye tall fra Landsskogtakseringen viser at det står 823 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.
Foto: Bård Løken, Samfoto

Tallene fra Landskogtakseringen viser også at skogarealet øker og en høyere andel med lauvskog.

Forsidebilde: Øystein Søbye, Samfoto