Helse- og omsorgsdepartementet

Støtte til flere frisklivssentraler

Nyhet   •   feb 14, 2011 09:08 CET

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bevilger i år sju millioner kroner til opprettelse av flere frisklivssentraler. Nå kommer en ny veileder som skal hjelpe flere kommuner med å etablere slike tilbud.

Ved frisklivssentralene gir kommunene ulike tilbud til personer med økt risiko for å utvikle sykdommer på grunn av levevaner. Noen trenger hjelp til å stumpe røyken. Andre trenger støtte til å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk aktivitet.

Både hjerte- og karsykdommer, kreft og diabetes 2 kan forebygges ved at man kutter ned på usunn mat, tobakk og alkohol og øker den fysiske aktiviteten og spiser sunn mat.

– Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker, og en god samfunnsøkonomisk investering. I tillegg til økonomisk støtte har vi laget en ny veileder til hjelp for kommuner som vil etablere slike sentraler, sier Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren peker på at små kommuner som ikke ser seg i stand til å opprette egen frisklivssentral kan gjøre det i samarbeid med en eller flere nabokommuner.

Interessen for frisklivssentraler er stor. Mange kommuner har etterspurt råd når det gjelder etablering og organisering.

Det ble etablert flere nye slike sentraler i fjor. Mens det var sytti frisklivssentraler ved inngangen til 2010 finnes det nå slike tilbud i over hundre av landets kommuner.

– Med den nye folkehelseloven vil kommunene få et større ansvar for å drive forebyggende og helsefremmede arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsministeren.       '

Helse- og omsorgsdepartementet bevilget i fjor sju millioner kroner til kommuner som vil etablere frisklivssentraler. Det er denne satsingen blir videreført i år.

Veilederen for frisklivssentraler er å finne hos Helsedirektoratet.