A/S Norske Shell

Støttemateriale - Shell 100 år

Nyhet   •   okt 04, 2012 12:00 CEST

Shell 100 år

Shell fyller 100 år 14. oktober 2012, og nedenfor finnes materiale som skisserer selskapets historie. Hver av tidsepokene har også eget bilde som finnes i egen link.

For å gi et lite bilde av tidsepokene Shell har vært gjennom finnes også fakta fra SSB fra 1912, 1962 og 2009 (siste oppdaterte fakta).

Bildetekster finnes nederst i teksten, og alle bildene til denne saken er merket med årstall.

 

GLIMT FRA NORGESHISTORIEN

SSB fakta fra 1912:

 Norges befolkning er 2 411 190.

61 409 barn blir født.

6,7 prosent av nyfødte dør før de fyller ett år.

Et nyfødt guttebarn kan forvente å bli 56 år, en nyfødt jente 60 år.

De mest populære navnene på nyfødte er Anna, Astrid, Gudrun og Solveig for jenter, og Arne, Olav, Hans og Johan for gutter.

Det er 14 797 par som gifter seg, og 490 par som skiller seg.

Gjennomsnittshøyden for rekrutter er 171,1 cm.

Det er ca. 1 500 studenter ved universitetet i Christiania.

Et kilo geitost koster 1,48 kroner.

 

SSB fakta fra 1962:

Norges befolkning er 3 624 829

62 254 barn blir født.

1,8 prosent av nyfødte dør før de fyller ett år.

En nyfødt gutt kan i 1962 forvente å bli 71 år, en nyfødt jente 76 år.

De mest populære navnene på nyfødte er Anne, Bente, Hilde og Kari for jenter, og Jan, Per, Bjørn og Geir for gutter.

Det er 24 070 par som gifter seg og 2 439 par som skiller seg.

Gjennomsnittlig alder for første giftermål er 23,1 år for kvinner og 26,2 år for menn.

Gjennomsnittshøyden for rekrutter er 177,7 cm.

Det er i underkant av 12 500 studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Det er 87 biler brukt til egentransport per 1 000 innbyggere.

Et kilogram kjøttdeig koster 11,56 kroner.

 

SSB fakta fra 2009:

Norges befolkning er 4 799 252.

61 807 barn blir født.

0,3 prosent av nyfødte dør før de fyller ett år.

En nyfødt gutt kan i 2009 forvente å bli 78,6 år, en nyfødt jente 83,1 år.

De mest populære navnene på nyfødte er Emma, Linnea, Nora og Sofie for jenter,  og Lucas, Emil, Alexander og Oliver for gutter.

Det er 24 793 par som gifter seg og 10 235 par som skiller seg.

Gjennomsnittlig alder for første giftermål er 31,2 år for kvinner og 34,1 år for menn (2008).

Gjennomsnittshøyden for rekrutter er 179,7 cm.

Det er i overkant 118 000 studenter ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Det er 541 biler per 1000 innbyggere.

Det omsettes 6,68 alkoholliter per innbygger over 15 år.

Et kilogram kjøttdeig koster 91 kroner, og et kilogram kaffe koster 76,6 kroner (08).

* Fakta etter 2009 er foreløpig ikke tilgjengelige fra SSB.

 

100 år med Shell:

De første årene:

Shell ble etablert i Norge 14. oktober 1912 under navnet Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (NEMAK). Importen bestod hovedsakelig av lys-petroleum, som ble brukt til lampeolje.

De første årene var NEMAK etablert med tankanlegg i Christiania (Oslo) og i Svolvær under navnet Lofoten Norsk-Engelsk Mineralolie AS. Allerede i 1916 var 21 depoter etablert langs norskekysten, hvorav 14 i Lofoten, Troms og Finnmark.

 

1920-ÅRENE

I begynnelsen av 1920-årene kom solaroljen og med den aksjonen for å få fiskerne til å skifte over fra petroleum.

På Holbergs plass i Oslo stod det en pumpe med tank. I tillegg var det én på Lillehammer og én i Bergen. I årene etter 1920, ble det i gjennomsnitt bygget 20 nye stasjoner årlig.

 

1930-ÅRENE

Lagringsavgiften på ett øre literen ble innført tidlig i 30-årene. Siden har den skiftet navn til bensinavgift, og har steget jevnt til den i dag utgjør ca 60% av bensinprisen.

Landets første flyplass, Sola, åpner i 1937 og Shell var på plass med sin Federal tankbil på 2500 liter for å holde flyene på vingene.

NEMAK skiftet navn til A/S Norske Shell i 1939.

 

1940-ÅRENE

Under krigen ble mye av det som var bygget opp av tankanlegg, lagt i grus. På landsbasis ble halvparten av all lagringskapasitet ødelagt. Nord for Svolvær var samtlige anlegg totalt ødelagt.

I løpet av krigsårene ble blant annet Storøya-anlegget i Svolvær bombet og båten ”Rødskjæl” forliste på Trøndelagskysten.

Norske Shell hadde 130 ansatte da krigen brøt ut. I 1942 var tallet bare 80 på grunn av omfattende permitteringer.

 

1950-ÅRENE

Shell var først ute med tilsetninger i bensinen i 1954, takket være sitt forsprang på konkurrentene i den kjemiske forskningen.

Fyringsolje var billig, og alle ville kjøpe. Norske Shell formidlet finansiering av oljefyranlegg og garanterte for lån gjennom Shells Oljefyr Lån i 1956.

Privatbilismen økte, og et nytt marked åpnet seg: Flytrafikken.

 

1960-ÅRENE

Bilsalget i Norge ble frigitt i 1960, og med det kom en større etterspørsel etter bensin og oljeprodukter.

Første konsesjonsrunde på norsk sokkel blir utlyst i 1965. Samme året boret Shell sin første letebrønn i Nordsjøen, uten hell.

Ekofisk blir funnet i 1969 og avdekker det enorme potensialet på norsk sokkel. Dermed startet utviklingen som over tid skulle forandre Norske Shell fullstendig.

 

1970-ÅRENE

Den første miljøvennlige bensintilsetningen, ASD (Additive Super Detergent), kom på markedet i 1971. Denne holdt forgasser og innsugningssystem rene og gav renere forbrenning.

I 1979 ble Albuskjellfeltet besluttet utbygd som en del av Ekofisk-komplekset. Shells letekontor har nå vokst til 20 ansatte.

26. august 1979 finner Shell Troll-feltet. Europas største gassfelt til havs.

 

1980-ÅRENE

Leteområder nord for 62. breddegrad ble åpnet for letevirksomhet i 1980, og i august 1984 finner Shell Draugen-feltet. Dette er første funn nord for 62 grader.

Shell innførte Formula Shell i 1986. I tillegg til renseeffekten hadde Formula Shell en ”tenningshjelper” som sikret bedre gnist og jevnere forbrenning.

Råoljeprisen faller dramatisk dette året.

 

1990-ÅRENE

Shell gjorde stor suksess med Shell-dama på 90-tallet.

I 1993 var det offisiell åpning av Draugen. I mars samme år ble Helix introdusert i Norge.

I 1999 ble utbyggingen av Troll A tildelt prisen ”Århundrets ingeniørbragd”. Shell var operatør for utbyggingen.

Ormen Lange-feltet blir funnet i 1997 og operatørlisens for driftsfasen tildeles Shell.

 

ÅRENE 2000 – 2009

Shell Oljeprodukter ønsket å ligge i forkant når det gjaldt miljø, og syv av Shells biliststasjoner ble miljø-sertifisert.

I mai 2003 lanserer Shell V-Power i Norge.

Shell finner feltet Linnorm i 2005, og i 2007 overtar selskapet operatøransvar for gassfeltet Ormen Lange, som er Europas tredje største gassfelt. 13. september 2007 startet produksjon fra Ormen Lange.

 

ÅRENE 2010 – 2012

Shell Technology Norge (STN) fikk  i 2010 ansvar for Shell-gruppens arktiske forskingsprogram.

Shells kunder på Østlandet fikk bioetanol i bensinproduktet FuelSave i 2011. Fra før hadde alle Shells dieselkunder syv prosent biodiesel.

I 2012 lanserer Shell det første differensierte dieselproduktet i Norge, V-Power Nitro+. Samt V-Power Nitro+ bensin.

 

BILDETEKSTER TILPASSET TIDSLINJE:

Bildetekst: 1913: Tretønner med oljeprodukter fra Shell på Paulsenbrygga ved Akerselva (1913).

Bildetekst 1920: Bragerøen Bensinstasjon i Drammen i 1920. Dette er en av Shells eldste gjenværende stasjoner.

Bildetekst: 1930: Sofienberggate. 9, Oslo. En av A/S Norske Shells første bensinstasjoner.

Bildetekst 1940: 20. april 1940: Mens samtlige bygninger i denne gaten ble rasert, står bensinstasjonen igjen i noenlunde stand.

Bildetekst 1950: Reklameplakat for Shell Fyringsolje.

Bildetekst: 1960: Stasjonsbetjening på 60-tallet

Bildetekst 1970: Shell-service på Elverum, 1970.

Bildetekst: 1980: Bensinstasjon slik de så ut på 80-tallet. Her fra Kastellet i Oslo

Bildetekst 1990: Shell gjorde stor suksess med Shell-dama på 90-tallet.

Bildetekst: 2007: Ormen Lange utbyggingen med landanlegg i Aukra kommune stod ferdig i 2007.

Bildetekst: 2012: Shell kommer med Norges første differensierte diesel, V-Power Nitro+ diesel.