Helse- og omsorgsdepartementet

Stor interesse for pårørendeskoler i kommunene

Nyhet   •   feb 18, 2011 09:57 CET

Demensplanens satsning på pårørendearbeid skal fortsette ut planperioden. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har ledet det treårige pårørendeprogrammet og rapporterer om stor interesse fra kommunene og blant interesseorganisasjoner.

Målet er at pårørendeskole skal være tilgjengelig i hele landet innen 2015.

Som et tiltak for å nå målet har Kompetansesenteret utarbeidet en håndbok om pårørendeskoler med faglig innhold og nyttige råd for gjennomføring. Håndboka er sendt blant annet til alle landets kommuner og Nasjonalforeningens lokallag.

For inneværende år er det bevilget 52,5 millioner kroner til oppfølging av demensplan 2015.

 

Tweet Følg oss på Twitter