Delta

Stor oppslutning om ”Hver tredje helg er nok”

Nyhet   •   des 14, 2011 16:35 CET

Delta opprettet den 24. november Facebook-siden ”Hver tredje helg er nok”. Siden har fått nye tilhengere hver time, og i skrivende stund har den over 2.450 tilhengere.

- Kommentarene på Facebook-siden vitner om at mange ansatte føler seg sterkt provosert av at arbeidsgiver og regjeringen synes at de skal jobbe flere helger enn det de gjør i dag. Det vises til at helgejobbingen går ut over samvær med venner og familie og deltakelse i fritidsaktiviteter, og at den økonomske kompensasjonen står ikke i forhold til belastningen, sier Delta-leder Gunn Olander.

- I tillegg er det mange som gir klart uttrykk for at med mer helgejobbing vil de vurdere å søke seg andre jobber. Det er et alvorlig signal til både arbeidsgivere og regjeringen om at krav til mer helgejobbing vil slå negativt ut, både når det gjelder å beholde dagens ansatte, og å rekruttere morgendagens arbeidskraft, understreker Olander.

Det er ikke bare Deltas egne medlemmer som er tilhengere og kommenterer på siden. Både sykepleiere og medlemmer i andre forbund er aktive.

Delta og Norsk sykepleierforbund (NSF) står sammen om at arbeid utover hver tredje helg skal være frivillig og gis tilstrekkelig kompensasjon. Nylig hadde hovedtillitsvalgte fra Delta og NSF i Haugesund et felles debattinnlegg på trykk i Haugesundsavis.