Justis- og politidepartementet

Storberget i Aserbajdsjan

Nyhet   •   feb 08, 2010 15:57 CET

Vold i nære relasjoner er ett av temaene Storberget vil diskutere med justisminister Fikrat Mammadov under det pågående besøket i Aserbajdsjan.

– En av fire kvinner i verden rammes av vold i familien. Vi menn må ta ansvar og sørge for holdningsendringer. Internasjonalt jobber man sammen for å bekjempe terror. Nå må vi ta tak i terroren som skjer på hjemmebane også, sier justisminister Knut Storberget.

Han møter også representanter for den politiske opposisjonen, fra det sivile samfunn, parlamentsmedlemmer, besøker et norskfinansiert prosjekt for fengselsreform og et krisesenter for kvinner.

Storberget deltar i et globalt nettverk av mannlige ledere som skal sette vold mot kvinner på den internasjonale dagsorden. Nettverket er opprettet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Mammadov og Storberget møtte hverandre tidligere da Storberget var vert for Europarådets justisministerkonferanse i Tromsø 18.-19.juni. Dit kom 210 deltakere fra 47 land for å diskutere vold i nære relasjoner.

Mer om innsatsen mot vold i nære relasjoner.