Landbruks- og matdepartementet

Store endringer i nord-norsk jordbruk

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:10 CEST

Det er store strukturelle endringer i jordbruket i Nord-Norge. Mye av jordbruksproduksjonen er flyttet fra kyst- og fjordområder til innlandsområder. Det totale jordbruksarealet for landsdelen er tilnærmet opprettholdt.

I Nord-Norge finnes 5 av landets 10 jordbruksregioner:

  • Kysten i Nordland
  • Kysten i Troms og Finnmark
  • Skogsbygdene i Nord-Norge
  • Fjordbygdene i Nordland og Troms
  • Fjellområdene i Nord-Norge

Kyst og vidde utsatt
Det viser seg at det er store arealbruksendringer mellom de ulike jordbruksregionene. Produksjonstilskuddsdataene viser at det særlig er kysten av Troms og Finnmark, samt fjellviddebygdene i Finnmark som er spesielt utsatt for nedlegging. Analyse av 3Q-flatene viser at det særlig er i fjordbygdene i nordre deler av Nordland og i Troms at man ser raske endringer som følge av nedlegging av jordbruksmark.

Forsidefoto: Kystjordbruk. Løe med silogballer. Foto: Bjørn Jørgensen, Samfoto.