Høgskolen i Telemark

Store planer for studiested Porsgrunn

Nyhet   •   mar 06, 2012 13:15 CET

Går det som HiT- studentene Henrik Stemsrud og Kristoffer Loretsen ønsker seg kan studetene i Porsgrunn få et nytt studenthus i løpet av en treårs-tid. Flere aktører jobber nå for at det kan bli en realitet.

Høgskolen i Telemark og Statsbygg hadde invitert en rekke aktører til oppstartmøte for videreutvikling av studiested Porsgrunn, også kalt campus Kjølnes, mandag 27. februar. Ansatte og rådmenn i Skien og Porsgrunn kommune, studenter, SiTel og representanter fra næringslivet hadde møtt opp for å starte arbeidet med en utviklingsplan for Kjølnesområdet. 

Målet er å styrke Porsgrunn og Kjølnesområdet som et attraktivt studiested. 

Tre prosjektgrupper vil jobbe videre med hver sine oppgaver. En gruppe vil se på fasiliteter og infrastruktur på Kjølnesområdet, en annen samferdsel inn og ut av Grenland og inn og ut av Kjølnes, og den siste gruppen vil se på etablering og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv på campus. 

Mer enn et festlokale
Nytt studenthus er et eget punkt i utviklingsplanene, og det var dette Henrik og Kristoffer var opptatt av. I dag holder Porsgrunn-studentene til i studenthuset Elverhøy som ligger ved Lilleelva, cirka 500 meter fra høgskolen. Husets opprinnelse er fra 1790- tallet har en kapasitet på 250 personer. Derfor blir det ofte fullt. 

- Vi er veldig glad for at høgskolen og omgivelsene har engasjert seg i dette, og at de ønsker å tilpasse Kjølnesområdet og bygge etter studentenes behov, sier byggingeniørstudent Henrik Stemsrud. 

Han er medlem av Studentsamfunnet i Grenland (SiG) og ansvarlig for nytt studenthus ved studiested Porsgrunn. Når Henrik avslutter studiene til våren, skal Kristoffer Lorentsen overta stafettpinnen. 

- Vi ønsker oss et studenthus som er mer enn et festlokale. Det bør være et samlingssted som kan holde alle slags arrangement, og som kan brukes av studentsamfunnets lag og foreninger. Studenthuset bør ligge i nærheten av campus slik at vi kan bruke det i det daglige. Bygget må gjerne fungere som lesesal og til andre formål på dagtid, sier Henrik.

Studenttallet øker
Høgskolen i Telemark har i dag over 6100 studenter og av disse går over 2300 ved studiested Porsgrunn. Studenttallet har økt fra 1400 til 2300 studenter siden 2002. Areal, infrastruktur, samhandling med omgivelser, bygningsmasse og kommunale tjenester må derfor tilpasses utviklingen.

- Høgskolen er inn i en god utvikling. Vi har flere studenter enn noen gang. Vi har nylig fått godkjent vår tredje doktorgrad og det er et riktig tidspunkt for å tenke utvikling, sier HiT- rektor Kristian Bogen. Han tror det er realistisk at studentene i Porsgrunn kan få et nytt studenthus i nær fremtid. 

- Det bør være realistisk å få et studenthus opp på campus Kjølnes i løpet av en tre-års periode dersom finansiering og samarbeidspartnere faller på plass, mener HiT - rektoren.

Kommunen på banen
Kommunen er i ferd med å forfatte en egen studentmelding som vil tilrettelegge for fremtidens studenter i Porsgrunn og Grenland. HiT- studenter har bidratt med innspill til denne meldingen som kommer i mai.

- Vi er bevisst på vår vertskaprsrolle og ønsker et godt samarbeid med studentene og HiT. Vi føler vi er i en god dialog og har en positiv prosess på dette, sier Øyvind Solbakken, næringssjef i Porsgrunn kommune.

- Kommunen vil bidra til å få studentene opp og frem, og det setter vi stor pris på, sier Henrik.

Nytt auditorium og bibliotek
Denne våren starter prosjekteringen av et nytt auditorium med 360 plasser ved studiested Porsgrunn. I tillegg vil biblioteket bli bygd ut. Mest sannsynlig blir det også en ny kafé i tilknytning til auditoriet.