Landbruks- og matdepartementet

Storviltrapporten for elg og hjort

Nyhet   •   sep 28, 2010 09:17 CEST

Elg- og hjortejakta er i gang.  Oversikt over kart, kvoter og fellingsresultater fra jakt som administreres av Statskog, er samlet i en egen storviltrapport. Her får du tilgang på kart og en oversikt over kvoter og fellingsresultater fra den storviltjakten (elg og hjort) som administreres av Statskog.

Storviltrapporten for elg og hjort
Rapporten gir deg en kontinuerlig oversikt over status felte dyr og kvoter.
I rapporten får du en oversikt over Statskogs:


Elg- og hjortejakta er i gang. Foto: Statskog

Kartinnsyn storviltjakt - elg og hjort
Kartinnsynet hjelper deg med:

  • Kart over jaktfelt
  • Navn på jaktleder
  • Navn på kontaktperson (oppsyn)

Zoom inn og klikk på valgt jaktfelt for å få opp informasjon.


Statskog er landets største grunneier.  Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.