Finansdepartementet Norge

Strakstiltak for svenske pendlere

Nyhet   •   feb 15, 2011 08:52 CET

– Svenske pendlere skal inntil videre ikke behøve å bli bostedsregistrert i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Beslutningen kommer som et resultat av Finansdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på bostedsregistreringen av utenlandske arbeidstakere.

Arbeidsgruppen er blitt enige med Skattedirektoratet om at saker om bostedsregistrering som har oppstått som følge av at personer med D-nummer søker om skattekort for annet år på rad, stilles i bero inntil videre.

Dette innebærer at utenlandske pendlere inntil videre bare vil bli bostedsregistrert i Norge dersom de selv ber om det. Skattedirektoratet har allerede gitt instruks om at denne gruppen skal få skattekort uavhengig av spørsmålet om bostedsregistrering. Bostedsregistrering av svenske arbeidstakere i Norge har kommet på dagsordenen som følge av rutineendringer i Skattedirektoratets kontroll av personer med D-nummer. Arbeidsgruppen skal komme med nye forslag til løsninger innen første juni.

Se også:

Bostedsregistrering av svenske arbeidstakere i Norge