Forskningsrådet

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) evalueres

Nyhet   •   feb 25, 2010 23:52 CET

Forskningsrådet har startet evalueringen av SHP-satsingen. Evalueringskomiteen hadde sitt første møte 16. februar og har lagt planer for møter med de forskjellige høgskolene. Komiteen skal være ferdig med arbeidet i løpet av høsten.

Satsingen Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) startet i 2002 med øremerket finansiering fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet. Satsingen gjennomgikk en underveisevaluering i 2006. Den gangen var det for tidlig å si noe om faglige resultater og strategiske virkninger av satsingen. Nå har Forskningsrådet satt i gang en mer omfattende evaluering av faglige og strategiske resultater av satsingen.

Styret for Divisjon for vitenskap, som i oktober oppnevnte evalueringskomiteen og vedtok mandatet, la vekt på evalueringen ikke skal være for omfattende og at den først og fremst skal gi svar på hvilken strategisk virkning SHP har hatt i forhold til satsingens mål: Å styrke forskning, faglig utviklingsarbeid og kompetanseheving i sektoren. Siden forholdsvis få prosjekter er avsluttet, er det fortsatt for tidlig å vurdere kvaliteten på den forskningen som er finansiert. Evalueringen må være nyttig for beslutningstakere som skal ta stilling til om SHP skal videreføres som virkemiddel eller om forskningen i høgskolesektoren skal utvikles på andre måter. Den skal være ferdig høsten 2010 og vil bli offentliggjort før jul.

Evalueringskomiteen er sammensatt av erfarne forskere fra Norge, Sverige og Danmark. Komiteen ledes av tidligere rektor ved høgskolen i Kalmar, Agneta Bladh. Forsker Siri Aanstad, NIFU STEP, er faglig sekretær for arbeidet.

Oversikt over og omtale av komiteen ligger som vedlegg i boks til høyre. Der ligger også mandatet for arbeidet.

SHP har utlyst midler fem ganger, og det er fordelt ca. 330 millioner kroner til 68 prosjekter ved 26 høgskoler. Siste budsjettår for satsingen er 2011. Evalueringen skal omfatte alle de statlige høgskolene, inkludert de som er blitt universiteter underveis. Også de høgskolene som ikke har fått midler, vil bli trukket inn i evalueringen, slik at den totalt vil omfatte 28 institusjoner.