Høyskolen Kristiania

Studenter tar krafttak mot kreft

Nyhet   •   feb 18, 2016 15:01 CET

Studentene ved Høyskolen Kristiania engasjerer seg i flere viktige prosjekter som når langt ut over egen studiehverdag. Dette semesteret er det Kreftforeningens forskning de ønsker å støtte.

Aksjonen Krafttak mot kreft har gjennom flere år sørget for å få nødvendige midler til å fortsette dette viktige arbeidet. Pengene som samles inn i årets aksjon skal gå til forskning på livsforlengende behandling, og tilbud til alle som må leve med kreft resten av livet. Målet er at de som er rammet skal få så mange gode år som mulig, med best mulig livskvalitet, både for den som er syk og for deres pårørende.

Studentene ved Høyskolen Kristiania startet skoleåret med å samle inn 107.000 kroner til Redd Barna. Pengene som gikk til etiopiske barn ble samlet inn gjennom billettinntekter og innsamlinger under oppstartsuken Into Campus. Videre gjennom studieåret har de samlet inn betydelige midler til Redd Barna, Flyktninghjelpen, Kreftforeningen og barnehjem i Kongo, gjennom studentprosjektet Foto for Kongo. Nå mobiliserer de for Kreftforeningen.

3. mars er studentene bøssebærere
- Det er utrolig viktig for oss å nå bredt ut i hele Oslo og Akershus, og vi jobber tett sammen med russen for å få dette til. Det at vi i tillegg får et så utstrakt samarbeid med en høyskole er fantastisk, sier aksjonsleder Christian Berg.

Aksjonsmedarbeider Martine legger til at bøssebærerne lager synlighet rundt saken og sørger for viktige midler til forskning. Ved Høyskolen Kristiania er planleggingen godt i gang, og nylig møtte studentrepresentanter teamet fra Kreftforeningens distriktskontor i Oslo.

- Vi jobber med å rekruttere studenter og ansatte til bøssebærere og gjennomfører et informasjonsmøte dagen før aksjonen. Målet er å også få med studentene ved studiested Bergen og Trondheim, forteller student Martin Sætre.

Ann-Kristin Selmer er student ved Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse ved Høyskolen Kristiania.
- Jeg er frivillig i Kreftforeningen og vil være Kreftforeningens representant under aksjonsdagen. Selv er jeg tidligere kreftsyk og kan takke forskningspenger for livet. I tillegg har jeg, som de fleste, noen blant familie og venner med kreft. Jeg synes derfor at det er viktig og riktig å engasjere seg i dette krafttaket.

Første gang en høyskole er med
- Signaleffekten ved at vi studenter engasjerer oss i en slik sak er viktig. Kreft rammer bredt, og det er stort engasjement rundt årets Krafttak mot kreft. Mange av oss har tidligere vært med som bøssebærere da vi selv var russ, og det føles naturlig å dra dette engasjementet med oss videre inn i studietiden, forteller Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen ved Høyskolen Kristiania.

Les mer om Krafttak mot kreft her: 
https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/dette-samler-vi-inn-til/

På bildet:
Ruth Ida Andreassen, Kreftforeningen, distriktskontor Oslo
Martine, Kreftforeningen, distriktskontor Oslo, aksjonsmedarbeider
Christian Berg, Kreftforeningen, distriktskontor Oslo, aksjonsleder
Ann-Kristin Selmer, student ved Livsstilsendring og folkehelse, 2. år
Martin Sætre, student ved Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling,1. år
Eivind Langøigjelten, leder av Studentunionen og student ved HR og personalledelse, 1. år