Helse- og omsorgsdepartementet

Styrker helsesamarbeidet i nordområdene

Nyhet   •   nov 24, 2011 12:49 CET

Helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen deltar torsdag og fredag på ministermøte i Den nordlige dimensjons helsepartnerskap sammen med helseministre og statssekretærer fra åtte land fra Norden, Russland og Baltikum.

På vegne av regjeringen vil hun undertegne en internasjonal avtale som vil gi helsesamarbeidets sekretariat i Stockholm status som internasjonalt rettssubjekt, og dermed lettere kunne bistå landene med helsesamarbeidet i regionen. Et viktig tema for møtet er hvordan man gjennom det nordlige dimensjonssamarbeidet kan bidra til å følge opp WHO og FNs arbeid med ikke-smittsomme sykdommer.