Oslo lufthavn

Styrker kiss&fly-tilbudet til de reisende

Nyhet   •   jul 08, 2016 13:00 CEST

Som en forberedelse til åpningen av «Nye Oslo Lufthavn» gjøres kiss&fly-feltet foran terminalen mer tilgjengelig for de reisende, og tilpasses det store antall passasjerer som ankommer med bil. Målet er at de reisende skal oppleve en bedre og mer tilrettelagt ankomst enn de gjør i dag.

Fra 11. juli vil det kun være tillatt å slippe av reisende i en kort periode før bilistene må velge å parkere på korttidsparkeringen eller kjøre videre. Dette gjøres for å skape en bedre opplevelse for de som skal benytte kiss&fly-området.

- Hele ideen med kiss&fly er at det skal være kontinuerlig bevegelse av folk som skal slippe av reisende og kjøre videre. Dessverre er det veldig mange som setter fra seg bilen og følger folk inn i terminalen. Dette medfører få ledige plasser, mange dobbeltparkeringer og således en dårlig opplevelse for så vel kunder som ansatte, sier Jan Rune Barli, avdelingssjef Eiendom i Avinor.

Opphold deg ved bilen

Alle skiltene som i dag viser «fem minutters parkering» vil endres til «Parkering forbudt – På grunn av sikkerhet må sjåføren heretter oppholde seg i eller ved bilen».

- Vi gjør dette slik at de som faktisk skal slippe av reisende, kan få plass til å gjøre nettopp det. Dersom man ønsker å følge folk inn i terminalen kan man parkere på korttidsparkeringen der man kan stå så lenge man trenger, og de første fem minuttene gratis, sier Barli.

Store kødannelser foran terminalen

- Det har også tidvis vært trafikale utfordringer på det ytterste trafikkløpet, som følge av at det er for stort belastning på det innerste trafikkløpet. Dette har gitt både Oslo Lufthavn og politiet utfordringer ettersom det ytterste løpet er E16. Det grepet vi nå gjør vil bedre også denne situasjonen, forklarer Barli.

Bedre regulering gir bedre passasjeropplevelse

Flere kommersielle aktører driver i dag sin virksomhet som en direkte følge av passasjerer som skal slippes av og på foran terminalen. Dette er virksomheter utenfor Avinors ansvarsområde.

- Området som er regulert for kiss&fly blir benyttet på en annen måte enn det som er ønskelig og når resultatet er at reisende får en uheldig kundeopplevelse må vi gjøre noe, sier Barli.

Parking Express 

Oslo Lufthavn vil i fremtiden kunne tilby mer differensierte parkeringstilbud enn i dag. Blant annet vil Parking Express inkludere en tjeneste der man kan levere fra seg nøklene til en representant fra Oslo Lufthavns offisielle parkeringsoperatør. Vedkommende vil da parkere bilen for den reisende. Oslo Lufthavn tilbyr også en rekke av sine beste parkeringstilbud på nett, og der er det mulig å reservere parkeringsplass.

- Vår jobb er å sørge for en god avvikling av de trafikale forhold, samt gi våre reisende en god opplevelse. Det får vi ved å sørge for bedre kapasitet på området for kiss&fly, og ved å tilby et enda bedre og mer differensiert parkeringstilbud selv, avslutter Barli.

Endringen trer i kraft natt til mandag 11. juli og er et ledd i ferdigstillelsen av området foran terminalen.