Røde Kors

Styrker traumearbeidet i Pakistan

Nyhet   •   sep 13, 2010 20:59 CEST

Åslaug Brænde er psykiatrisk sykepleier i det norske temaet, og er tilbake i Norge med sterke inntrykk etter å ha vært mye ute i leirene for de internt fordrevne etter flommen i Sindh-provinsen.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for de som har mistet alt, og de har jo ingen privatliv i de tettpakkede leirene.  Det gjør noe med en. Kvinnene tenker på fremtiden til barna, og håper at de snart kan vende tilbake til hjemstedet sitt. Selv om de ikke vet hva som venter dem der, sier Åslaug Brænde, psykiatrisk sykepleier som reiste med de mobile helseenhetene til Røde Kors for nesten tre uker siden.

- Det viktigste vi bidrar med nå er å fortelle dem at reaksjoner de har er helt vanlige etter å ha gjennomgått et traume. De føler engstelse, søvnløshet, stress og ubehag, og det er helt vanlig etter å ha blitt fratatt sitt vanlige liv. Det var tydelig at ved å snakke med dem følte de at de hadde blitt sett, at noen brydde seg, sier Brænde.

Viktig støtte
De to mobile helseenhetene som Røde Kors i Norge og Canada sendte har til nå behandlet rundt 2500 pasienter i Larkana- og Khairpurdistriktene. En høyst viktig del av helsetilbudet er psykologisk støtte. 

- Det er svært viktig at vi gir psykologisk støtte og oppfølging til de som er dramatisk traumatisert som en følge av flommen i Pakistan. Det er en prioritert del av vår innsats og vi sender snart fire nye delegater som skal gi psykologisk støtte til flomofrene, sier generalsekretær i Røde Kors Børge Brende.

- Over 1.8 million mennesker har mistet hjemmet sitt, millioner har måttet flykte og mange har mistet hele livsgrunnlaget. De lever nå under høyst vanskelige forhold, med mye sykdom rundt seg, for lite rent vann og mat, og de går en usikker fremtid i møte, fortsetter han.

Lek og samtaler
Nå går vannet tilbake mange steder, men tilstanden i leirene er uforandret.

- Skolene som er blitt brukt som midlertidig husly blir nå tømt for at undervisningen kan starte igjen. Forholdene på skolene har vært nesten umenneskelige, med åpne latriner i noen rom, og de som nå blir flyttet til en leir får faktisk bedre forhold rundt seg, sier Brende.

I leirene får barna fotballer å leke med samt papir til å tegne på, forteller Åslaug Brænde.

- Kvinnene i leirene er bekymret for barna sine men var glade for at vi aktiviserte dem. Det ga dem litt å gå på, sier Brænde. 

Dårlige forhold
Alf Næstgård er én av legene som reiser rundt med de mobile helseenhetene, og sier det er frustrerende å se de dårlige leveforholdene og å ikke kunne gjøre noe med det.

- Vi behandler  mange med infeksjoner og diaré. Men hvis ikke det blir en forbedring i levevilkårene til de som har måtte flykte så tar det ikke lang tid før de blir syke igjen, forteller han på telefon fra Larkana i Pakistan.

Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen i flomområdene:
• Pakistan Røde Halvmåne opererer 33 helseklinikker, hvor til sammen nesten 100.000 mennesker har fått behandling.
• 576.000 mennesker har fått utdelt mat
• 249.000 mennesker har fått annen nødhjelp, som kokekar, tepper, presenninger, vannkanner, hygieneartikler
• 94.000 mennesker har fått tilgang til rent vann og bedre sanitære forhold