Utenriksdepartementet

Styrket regionalt samarbeid om Afghanistan

Nyhet   •   nov 03, 2011 12:16 CET

Afghanistan og nabolandene ble under en internasjonal konferanse i Istanbul 2. november enige om en prosess for å styrke det regionale samarbeidet. Afghanistans og Tyrkias president var vertskap for konferansen som samlet 14 land i regionen samt en rekke internasjonale støttespillere, inkludert Norge.
 
- Nabolandenes medvirkning er en forutsetning for å oppnå varig stabilitet i Afghanistan og regionen. Resultatet av møtet i Istanbul er derfor viktig, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
 
Landene i regionen ble på møtet i Istanbul enige om økt politisk og økonomisk samarbeid og at de vil jobbe videre med konkrete tiltak knyttet til utdanning, justissektor, kultur, sikkerhet og bekjempelse av narkotikahandel.
  
- Vi må erkjenne at det vil ta tid å utvikle dette samarbeidet,  men erklæringen fra Istanbul er et viktig skritt i riktig retning og gir derfor håp, sier utenriksministeren. 
 
Det første planleggingsmøtet for konferansen i Istanbul fant sted i Oslo for en måned siden.
 
- Norge har i lengre tid tilrettelagt for en dialog mellom landene i regionen. Det har vært viktig for enigheten oppnådd i Istanbul. Vi har derfor sagt oss villige til å fortsette dette arbeidet og vil tilrettelegge for oppfølgingen av Istanbul-konferansen, sier Støre.